Verkstadsbarometern Q3 2013

2013-10-17

Svensk verkstadsindustri tror på tillväxt

Svenska verkstadsföretag ser optimistiskt på framtiden och den positiva tonen har till och med förstärkts sedan årets första kvartal. Det visar PwC:s senaste Verkstadsbarometer. Tillväxten inom verkstadssektorn tilltar. Över 30 procent av verkstadsföretagen spår en ökad export och hälften, 54 procent, svarar att företagets intäkter kommer att öka under kommande tolv månader. Att jämföras med 24 procent i årets första mätning.

– Vi får gå tillbaka till starten av vår Verkstadsbarometer 2008 för att se en lika tydlig signal om tillväxt i omsättning som den vi ser i den här undersökningen, säger Olof Enerbäck, ansvarig för verkstadsbranschen inom PwC.

Om undersökningen

Verkstadsbarometern är en halvårsvis återkommande undersökning som undersöker trender och attityder bland landets största verkstadsföretag. Verkstadsbarometern Q3 2013 är den elfte i ordningen sedan starten 2008. Intervjuer med företrädesvis ekonomichefer har genomförts i företag under september 2013. Totalt har 56 telefonintervjuer genomförts.

Kontakta oss

Olof Enerbäck

Tel 0709-29 12 90

Följ oss i sociala medier