Verkstadsbarometern Q3 2014

Oktober 2014

Nästan sex av tio verkstadsföretag i Sverige tror på ökade vinster i det egna företaget under de kommande tolv månaderna. Det är en ökning jämfört med i början av året och i jämförelse med samma period förra året.

Men företagen är återhållsamma i prognosen för branschen som helhet. Det visar årets andra upplaga av rapporten Verkstadsbarometern från PwC som mäter nuläget bland landets största verkstadsföretag.

– Vi ser att intäkterna ökar, försäljningspriserna och kostnadsnivåerna är relativt stabila, kapacitetsutnyttjandet ökar och företagens vinster förväntas öka. Tolkningen är att marginalerna ökar kopplat till bättre effektivitet både i produktion och genom minskade kostnader internt. Vi ser allmänt att ökade vinster till stor del beror på större kostnadsfokus och effektiviseringar i branschen, säger Olof Enerbäck, ansvarig för verkstadssektorn inom PwC.

Undersökningen visar också på:

  • En allt större osäkerhet i bedömningen av svensk ekonomi
  • Prognosen för exportvolymerna faller
  • Inställningen till antalet anställda förändras något
  • Allt fler väljer att satsa på innovation

Läs rapporten: Verkstadsbarometern Q3 2014 (interaktiv blädder-pdf)

Om undersökningen

Verkstadsbarometern är en halvårsvis återkommande undersökning som tittar på trender och attityder bland landets största verkstadsföretag. "Verkstadsbarometern Q3 2014" är den trettonde i ordningen sedan starten 2008. Intervjuer med företrädesvis ekonomichefer har genomförts i företag under augusti-september 2014. Totalt har 55 telefonintervjuer genomförts.

Kontakta oss

Olof Enerbäck

Tel 0709-29 12 90

Följ oss i sociala medier