19th Annual Global CEO Survey

2016-03-15


Företagsledare om framtiden


Bland mörka moln ser svenska företagsledare ljusglimtar i tekniska framsteg och bättre kostnadskontroll. Det visar "19th Annual Global CEO Survey".
 

För nittonde året i rad har PwC frågat världens företagsledare om deras syn på ekonomi, möjligheter och utmaningar samt strategiskt viktiga förutsättningar inom det globala näringslivet.

 

Drygt en månad in på det nya året har en del av de farhågor som lyfts fram i årets rapport realiserats bland annat genom ökad oro för kinesisk ekonomi och den globala tillväxten. Det är några av orsakerna till att andelen pessimistiska företagsledare ökat samtidigt som optimisterna blivit färre i årets rapport.

Följ oss i sociala medier