Breakthrough innovation and growth: How can Nordic companies stay ahead in innovation?

2014-01-12

I september 2013 släppte PwC "Breakthrough innovation and growth". Det är den största studien någonsin i sitt slag som utforskar hur företag globalt arbetar med innovation och hur det påverkar tillväxten. Denna rapport sammanfattar vad respondenter från Sverige, Norge, Danmark och Finland sade om hur de arbetar med innovationer och vad som utmärker dem.
 

Vilka var de främsta upptäckterna?

Det finns ett tydligt samband mellan innovation och tillväxt. Intervjuade chefer medger också att nytänkande är en viktig del för deras verksamhet.
 

Under de senaste tre åren har ledande innovatörer vuxit 16 procent snabbare än de minst innovativa företagen. De ledande företagen ser även att deras tillväxttakt kommer att öka till nästan dubbelt så hög som det globala genomsnittet, och över tre gånger högre än tillväxten hos de minst innovativa företagen.
 

Vad utmärker ledande innovatörer?

Gemensamt hos de ledande innovatörerna är bland annat att de:

  • Har en väl definierad innovationsstrategi.
  • Koncentrerar sig mer på radikala nyheter och genombrott.
  • Fokuserar mer på olika samarbeten för att utnyttja nya idéer.

Kontakta oss

Fredrik Lindblad

Partner, Digital Transformation Leader

Tel 0709-29 33 18

Fredrik Gran

Partner Consulting

Tel 0709-29 30 78

Följ oss i sociala medier