19th Annual Global CEO Survey: Private company view

2016-02-29


En övervägande majoritet av företagsledarna av privatägda företag tror att deras verksamheter skapar tillväxt det kommande året. Det visar "CEO Survey: Private Companies" som bygger på intervjuer med 848 vd:ar i 79 länder.
 

Syftet med undersökningen är att kartlägga hur företagsledarna ser på utmaningar i omvärlden såväl som i den egna verksamheten. 


En sammanfattning visar att:

  • En övervägande majoritet (81 procent) av företagsledarna av privatägda företag tror att deras verksamheter kommer att skapa tillväxt kommande år. 
  • Motsvarande siffra för publika företag är 84 procent och företag med privatägda delägarskap är 86 procent. 
  • Endast 28 procent av företagsledarna av privatägda företag (27 procent av publika företag) tror att den globala ekonomin förbättras inom de närmsta tolv månaderna, vilket är färre än förra året.
  • 66 procent av företagsledare av privatägda företag ser fler hot mot tillväxten än för tre år seda (58 procent).
  • 58 procent av privatägda företag ser större förutsättningar för tillväxt än tidigare.
Följ oss i sociala medier