Led den digitala utvecklingen: Generationsklyftan i familjeföretag kan bli avgörande

2017-10-31

man med mobil, kvinna med surfplatta


Den nya generationens ledare förstår värdet av datadrivna insikter och innovation, visar PwC:s färska rapport "Next generation of family business leaders study". Rapporten visar också att unga ledare kan driva familjeföretagen snabbare längs innovationsresan.
 

– Den nya generationen är mer snabbfotad och förstår potentialen med digitaliseringen, säger Lari Raitavuo, en 24 år gammal entreprenör som utanför familjeföretaget EM Group driver verksamhet inom områden som innovation och digital marknadsföring.

Lari Raitavuo understryker vikten av att agera snabbt och våga. Han ser ändå att det bland dagens ledare finns en rädsla att kasta sig in i något nytt och kanske misslyckas. Misslyckas du måste du ha modet att försöka igen tills du lyckas, säger den unga entreprenören om digitaliseringen.
 

Fem utmaningar kopplade till digitaliseringen och generationsskiftet

  • 75 procent av den nya generationens ledare har stora planer på att utveckla verksamheten.
  • Men 26 procent tycker att det är svårt att få nuvarande generations ledare att ta deras idéer på allvar.
  • 36 procent av den nya generationens ledare är frustrerade över att dagens ledare på familjeföretagen inte helt förstår digitaliseringens potential och hotbild.
  • 82 procent av den nya generationens ledare anser att innovation är mycket viktigt eller avgörande för det familjeägda företaget.
  • Enbart 15 procent av den nya generationens ledare betraktar innovationsarbetet som en styrka för familjeföretagets verksamhet.
     

Läs studien och lägg strategin för framtiden

Studien visar vilka roller och strategier för framgång den nya generationens ledare ska tillämpa för att säkerställa verksamheten för framtiden. I studien intervjuades 137 personer som har en nyckelposition i familjeägda företag i 21 länder.

Kontakta oss

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist

Tax Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 36 41

Följ oss i sociala medier