Framtidens arbetstagare: Redo att vässa sina digitala talanger

kvinna och man vid dator


Att vässa sina digitala färdigheter och skola om sig rankas i topp för den som vill ta sig fram på arbetsmarknaden. Och allt det här på egen bekostnad! Det visar en färsk studie där 10 000 arbetstagare världen över ger sin syn på arbetslivet.

Generation y, arbetstagaren med stark drivkraft, viljan att snabbt avancera och önskan om en utlandstjänst kan nu sättas åt sidan för en stund.

Ja, liksom generation y önskar sig dagens arbetstagare flexibelt arbete, utvecklingsmöjligheter och en helt ny slags företagskultur. Men den färska rapporten ”Workforce of the future: The views of 10,000 workers” målar upp en mer ödmjuk bild av arbetstagaren. En arbetstagare som kan bekosta sin egen fortbildning och en majoritet (60 procent) som tror på stabila, långsiktiga anställningar.
 

Idén om livslångt lärande har fått fotfäste

De allt högre kraven på tekniskt kunnande och elektronisk kommunikation har satt sina spår och pressen är nu hård, upplever arbetstagare världen över.

"Hela 74 procent är redo att skola om sig på egen bekostnad för att klara trycket på arbetsmarknaden"

Generation y, som är den mest uppkopplade och som effektiviserar sitt arbete med elektronisk kommunikation, har nu ett försprång. Men studien visar att man kan se ett skifte som också sträcker sig utanför den här gruppen. Majoriteten anställda vill hålla sig à jour med teknikens inverkan på arbetsplatsen och vässa sina kunskaper för att bli mer konkurrenskraftiga.

Hela 65 procent av arbetstagarna tror att tekniken kommer att förbättra deras möjligheter på arbetsplatsen och 37 procent är rent ut sagt entusiastiska inför teknikskiftet och framtidens arbetsliv.
 

Automatiseringen: 37 procent tror att utvecklingen äventyrar deras jobb

Anställda förutspår att det också i framtiden kommer att finnas efterfrågan på personlig kompetens, trots automatiseringen. Men hela 37 procent befarar att automatiseringen kommer att äventyra deras jobb.

"I värsta fall kan oron inför automatiseringen ta död på viljan till nyskapande"

Jon Williams, partner och Joint, global leader for People and Organisation på PwC

Williams understryker att det krävs en arbetsgivare som har mogna samtal med sina anställda, arbetsgivare som öppet diskuterar med sina anställda om möjligheterna att bygga på sin kompetens och skola om sig för att möta de nya kraven i arbetslivet.

Teknikskiftet är en grundläggande omvandling som inte enbart ska bollas mellan fyra väggar av ledningsgruppen, utan som ska gå ner på individnivå.
 

Om rapporten

Undersökningen baserar sig på 10 000 arbetstagares bild av arbetslivet. I undersökningen intervjuades arbetstagare i Kina, Indien, Tyskland, Storbritannien och USA. Målet var att få kunskap om hur anställda tror att arbetet kommer att utvecklas samt hur det kommer att påverka deras anställningsmöjligheter.

Så här tänker anställda om framtidens arbetsliv:

  • 74 procent säger sig vara redo att på egen bekostnad skola om sig.
  • 54 procent anser att de har alla de färdigheter de behöver för sin karriär.
  • 60 procent av svarspersonerna tror att man i framtiden kommer att ha stabila, långsiktiga anställningar.
  • 65 procent av arbetstagarna tror att tekniken kommer att förbättra deras möjligheter på arbetsplatsen.
  • 37 procent befarar att automatiseringen kommer att äventyra deras jobb.
hand pekar på Applewatch

10 000 arbetstagare ger sin bild av arbetslivet

Vi har frågat 10 000 arbetstagare från olika länder om deras bild av arbetslivet. Målet med undersökningen var att få kunskap om hur anställda tror att arbetet kommer utvecklas samt hur det kommer att påverka deras anställningsmöjligheter.

Ladda ner hela rapporten:

Workforce of the future: The competing forces shaping 2030

Kontakta oss

Christian Ward

Christian Ward

Partner, People and Organisation, PwC Sverige

Tel 0709-29 42 02

Följ oss i sociala medier