Därför stärker generationsskiftet familjeföretagets värde

2017-09-27

kvinna och man i möte på kafé


Den nya generationens ledare förstår värdet av datadrivna insikter och innovation. Läs PwC:s färska rapport kring varför de unga ledarna kan driva familjeföretagen snabbare längs innovationsresan.
 

Det är ingen nyhet att datadrivna insikter ökar affärsvärdet på företag, men enklare analyser är inte tillräckliga för att ge konkurrensfördelar, utan vinnarna är de analytiska innovatörerna. Och av den här orsaken kämpar allt fler företag med att komma ikapp utvecklingen för att omvandla data till affärsnytta.
 

PwC:s färska studie "Next generation of family business leaders study" visar att hela 75 procent av den nya generationens ledare anser att det är mycket viktigt eller direkt avgörande att ha en strategi som är anpassad till den digitala eran. Och enbart 7 procent av de som intervjuades ansåg att deras familjeägda företag har lyckats med det.

"Generationsklyftan i familjeföretag kan vara något mycket positivt inom området digitalisering"

David Wills, PwC Global Entrepreneurial och Private Business Leader


Tre utmaningar kopplade till digitaliseringen och generationsskiftet

Enligt studien ser den nya generationens ledare tre utmaningar kopplade till digitaliseringen och innovationsarbetet.

 1. 36 procent av den nya generationens ledare är frustrerade över att dagens ledare på familjeföretagen inte helt förstår digitaliseringens potential och/eller hotbild.
 2. 82 procent av den nya generationens ledare anser att innovation är mycket viktigt eller avgörande för det familjeägda företaget. Men enbart 15 procent betraktar innovationsarbetet som en styrka för familjeföretagets verksamhet.
 3. 75 procent av den nya generationen har stora planer på att utveckla verksamheten, men 26 procent tycker att det är svårt att få nuvarande  generations ledare att ta deras idéer på allvar.
   

Framtidens ledare vill investera i innovation

Lari Raitavuo är en 24 år gammal entreprenör som utanför familjeföretaget EM Group driver verksamhet inom områden som innovation, digital marknadsföring och friskvård.
 

– Den nya generationen är mer snabbfotad  och förstår potentialen med digitaliseringen, säger han i en intervju om nästa generations ledarskap i familjeföretag.
 

Raitavuo understryker vikten av att agera snabbt  och våga. Det är det enda alternativet för att röra sig snabbare längs innovationsresan än sina konkurrenter. Han ser ändå att det bland dagens ledare finns en rädsla att kasta sig in i något nytt och kanske misslyckas.
 

– Men misslyckas du måste du ha modet att försöka igen tills du lyckas, säger den unga entreprenören om digitaliseringen.
 

Hur tänker den nya generationens ledare?

Vilka roller och strategier för framgång kommer den nya generationens ledare att tillämpa för att säkerställa verksamheten för framtiden?
 

I PwC:s studie beskrivs fyra roller som beskriver nästa generations ledare:

 • Ledare som driver betydande förändringar i familjeföretaget och som har utrymme och stöd för sina åtgärder
 • Ledare som är entreprenörer. De driver sina egna projekt utanför familjeföretagets kärnverksamhet, ofta i helt andra sektorer.
 • Ledare som vill säkerställa familjeföretagets långsiktiga hållbarhet och skydda lönsamheten genom att hålla fast vid kärnverksamheten.
 • Ledare som är entreprenör inom själva företaget.
   

Om rapporten

I studien "Next generation of family business leaders study" intervjuades 137 personer som har en nyckelposition i familjeägda företag i 21 länder.

Tre utmaningar kopplade till digitaliseringen och generationsskiftet

 

Enligt studien ser den nya generationens ledare tre utmaningar kopplade till digitaliseringen och innovationsarbetet.

 

1.      36 procent av den nya generationens ledare är frustrerade över att dagens ledare på familjeföretagen inte helt förstår digitaliseringens potential och/eller hotbild.

2.      82 procent av den nya generationens ledare anser att innovation är mycket viktigt eller avgörande för det familjeägda företaget. Men enbart 15 procent betraktar innovationsarbetet som en styrka för familjeföretagets verksamhet.

3.      75 procent av den nya generationen har stora planer på att utveckla verksamheten, men 26 procent tycker att det är svårt att få nuvarande  generations ledare att ta deras idéer på allvar.

 

Framtidens ledare vill investera i innovation

 

Lari Raitavuo är en 24-år gammal entreprenör som utanför familjeföretaget EM Group driver verksamhet inom områden som innovation, digital marknadsföring och friskvård.

-        Den nya generationen är mer snabbfotad  och förstår potentialen med digitaliseringen, säger den 24-år gamla Raitavuo på familjeföretaget EM Group i en intervju om nästa generations ledarskap i familjeföretag.

 

Raitavuo understryker vikten av att agera snabbt  och våga. Det är det enda alternativet för att röra sig snabbare längs innovationsresan än sina konkurrenter. Han ser ändå att det bland dagens ledare finns en rädsla att kasta sig in i något nytt och kanske misslyckas.

 

-        Men misslyckas du måste du ha modet att försöka igen tills du lyckas, säger den unga entreprenören om digitaliseringen.

 

Hur tänker den nya generationens ledare?

 

Vilka roller och strategier för framgång kommer den nya generationens ledare att tillämpa för att säkerställa verksamheten för framtiden?

 

I PwC:s studie beskrivs  fyra roller upp som beskriver nästa generations ledare:

 

-        Ledare som driver betydande förändringar i familjeföretaget, och som har utrymme och stöd för sina åtgärder

-        Ledare som är entreprenörer. De driver sina egna projekt utanför familjeföretagets kärnverksamhet, ofta i helt andra sektorer.

 

-        Ledare som vill säkerställa familjeföretagets långsiktiga hållbarhet och skydda lönsamheten genom att hålla fast vid kärnverksamheten.

-        Ledare som är entreprenör inom själva företaget.

Om rapporten:

I studien Next generation of family business leaders study intervjuades 137 personer som har en nyckelposition i familjeägda företag i 21 länder.

 

Tre utmaningar kopplade till digitaliseringen och generationsskiftet

 

Enligt studien ser den nya generationens ledare tre utmaningar kopplade till digitaliseringen och innovationsarbetet.

 

1.      36 procent av den nya generationens ledare är frustrerade över att dagens ledare på familjeföretagen inte helt förstår digitaliseringens potential och/eller hotbild.

2.      82 procent av den nya generationens ledare anser att innovation är mycket viktigt eller avgörande för det familjeägda företaget. Men enbart 15 procent betraktar innovationsarbetet som en styrka för familjeföretagets verksamhet.

3.      75 procent av den nya generationen har stora planer på att utveckla verksamheten, men 26 procent tycker att det är svårt att få nuvarande  generations ledare att ta deras idéer på allvar.

 

Framtidens ledare vill investera i innovation

 

Lari Raitavuo är en 24-år gammal entreprenör som utanför familjeföretaget EM Group driver verksamhet inom områden som innovation, digital marknadsföring och friskvård.

-        Den nya generationen är mer snabbfotad  och förstår potentialen med digitaliseringen, säger den 24-år gamla Raitavuo på familjeföretaget EM Group i en intervju om nästa generations ledarskap i familjeföretag.

 

Raitavuo understryker vikten av att agera snabbt  och våga. Det är det enda alternativet för att röra sig snabbare längs innovationsresan än sina konkurrenter. Han ser ändå att det bland dagens ledare finns en rädsla att kasta sig in i något nytt och kanske misslyckas.

 

-        Men misslyckas du måste du ha modet att försöka igen tills du lyckas, säger den unga entreprenören om digitaliseringen.

 

Hur tänker den nya generationens ledare?

 

Vilka roller och strategier för framgång kommer den nya generationens ledare att tillämpa för att säkerställa verksamheten för framtiden?

 

I PwC:s studie beskrivs  fyra roller upp som beskriver nästa generations ledare:

 

-        Ledare som driver betydande förändringar i familjeföretaget, och som har utrymme och stöd för sina åtgärder

-        Ledare som är entreprenörer. De driver sina egna projekt utanför familjeföretagets kärnverksamhet, ofta i helt andra sektorer.

 

-        Ledare som vill säkerställa familjeföretagets långsiktiga hållbarhet och skydda lönsamheten genom att hålla fast vid kärnverksamheten.

-        Ledare som är entreprenör inom själva företaget.

Om rapporten:

I studien Next generation of family business leaders study intervjuades 137 personer som har en nyckelposition i familjeägda företag i 21 länder.

Kontakta oss

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist

Tax Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 36 41

Följ oss i sociala medier