Digitalisering och migration i fokus på Post Davos Nordic Summit 2016

2016-02-19

Geopolitiska kriser, migration, den fjärde industriella revolutionen och förändring. Dessa begrepp var återkommande under diskussionerna på årets Post Davos Nordic Summit som PwC arrangerade för sjätte året i rad på Grand Hôtel den 15 februari.
 

Syftet med detta forum är att ta diskussionerna om globala utmaningar från World Economic Forum i Davos vidare till ett nordiskt perspektiv.
 

Peter Nyllinge, vd PwC, inledde dagen med ett citat: ”Vi lever i intressanta tider. Det är tider av osäkerhet och fara, men samtidigt öppnare för den mänskliga kreativiteten än någonsin tidigare i historien.”
 

Han menade att denna utsaga är lika relevant i dag som när den först framfördes 1966 och hänvisade till alla oroshärdar runt om i världen, den tuffare attityden i samhället mellan människor av olika härkomst, religion och politiska åsikter, läget i den globala ekonomin och samtidigt den snabba tekniska utvecklingen som skapar stora förändringar. Det fanns således många och stora frågor att diskutera på mötet. 

Peter Nyllinge hälsade alla gäster välkomna.

Värdet av samarbete i en föränderlig värld

Alexander Stubb, Finlands finansminister och tidigare statsminister, talade om värdet av nordiskt partnerskap i en föränderlig värld. Han uttryckte en oro inför de migrationsutmaningar som Europa står inför och för den debatt vi har i Norden kring detta. Känslan av populism är påtaglig menade han.
 

- Det som oroar mig mest är att de värden som vi alltid har satt högt i Norden, och de som också har gjort oss framgångsrika, är hotade: demokrati, fundamentala mänskliga rättigheter, att hjälpa människor som har det svårt är värden som vi måste värna om.
 

Tillbakablick från diskussionerna i Davos

Anders Borg, WEF, Johan Dennelind, vd och koncernchef Telia Sonera, och Jacob Wallenberg, ordförande i Investor, delade med sig av sina reflektioner från toppmötet i Davos. Diskussionen kom att handla mycket om ansvar för både digitalisering, migration och klimatfrågan. De lyfte att det förts positiva diskussioner i Davos kring digitalisering och den fjärde industriella revolutionen med fokus att få människor att förstå den omvävlande förändring vi står inför. Samtidigt poängterade de att uppgiften att få organisationer att förflytta sig mot den nya teknologin är en långt större utmaning än tekniken i sig självt. 2016 beskrevs som ett år som kommer bli svårnavigerat på grund av migrationsfrågan och den geopolitiska situationen i världen.

Johan Dennelind, Jacob Wallenberg och Anders Borg gav en tillbakablick från Davos.

Integrationsfrågan i fokus

Integrationsfrågan lyftes av flera talare under dagen. Mogens Lykketoft, president för FN:s generalförssamling, talade om vikten av att få nyanlända medborgare i arbete. En fråga som Milad Fallah, tagit sig an. Han berättade om affärsidén för nystartade Refugee Tech, som handlar om att skapa tekniska lösningar för nyanlända flyktingars behov.

Mogens Lykketoft och Milad Fallah talade om integration.

Ny teknik

Takten i de tekniska förändringarna i dag är utan motstycke och vi lever i en värld där fem miljarder människor är anslutna till internet. Det innebär mer kommunikation, nya funktioner och nya beteenden som formar vår framtid.
 

Elaine Widman-Grunewald, vice president, Sustainability and Corporate Responsibility på Ericsson, berättade om hur Ericsson arbetar framtidsorienterat med nya tekniska lösningar under mottot ”Anything that can be connected will be connected.” Hon pekade på det faktum att hela världen är under transformation, inte bara vissa företag eller branscher. Länder och hela nationer påverkas och logiken kring hur tjänster kan tillhandahållas är förändrat i grunden. Det gör att nya affärsmodeller måste skapas.


Att mobil teknologi kan göra underverk för människors liv, visade Andrew Bastawrous, ögonkirurg och grundare av Peek Vision på ett ytterst påtagligt sätt. Han berättade sin historia om hur han via mobil teknik har gjort synunderökningar tillgängliga till priset av en hundradel av vad det normalt kostar. Hans teknik har redan förändrat livet för mängder av synskadade människor i Kenya och det ska nu tas vidare ut i världen.

Elaine Widman-Grunewald och Andrew Bastwrous talade om ny teknik.

Peter Clemedtson, styrelseordförande PwC, avslutade dagen med att lyfta tre aspekter som han menade är speciellt viktiga för vår framtid: att påverka det politiska ledarskapet för att hantera isolering och omoderna styrsystem, att se ”the internet of things” som en nyckelfaktor för framgång och att vi tillsammans verkar för ett mer transparent samhälle.

Peter Clemedtson avslutade dagen. 

Följ oss i sociala medier