Att stimulera jämställdhet! Lönegapet mellan män och kvinnor försvinner år 2043?

2017-03-23

Women in work index 2017


"Women in Work Index 2017" förutspår att lönegapet mellan män och kvinnor försvinner år 2043!? Anna Gustring Boman på PwC Sverige lyfter ändå ett varnande finger. Både beslutsfattare och arbetsgivare måste agera aktivt för att utvecklingen ska gå åt rätt håll.
 

De senaste veckorna har debatten gått het kring kvinnornas ställning i näringslivet, detta som följd av att en lång rad undersökningar om kvinnor inom näringslivet presenterats. Andelen kvinnor i styrelser i bolag på mid-cap har ökat med 45 procent mellan åren 2012 och 2016. Ökningen förväntas hålla i sig och uppgå till 40 procent kvinnliga styrelseledamöter 2017.
 

– Sammansättningen bland mellanstora bolag på Stockholmsbörsen fortsätter att utvecklas åt rätt håll. Andelen kvinnor ökar främst bland styrelseledamöter men vi kan också notera en marginell ökning bland kvinnliga ordföranden, säger Gustring Boman, på PwC Sverige.
 

Sverige intar fortsatt en topposition vad gäller jämställdhet i arbetslivet och enligt rapporten ”Women in Work Index 2017” kommer lönegapet mellan kvinnor och män att försvinna år 2043.
 

Så stimulerar man jämställdhet

I Sverige har man länge strävat efter att möjliggöra och på olika sätt stimulera ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen, vilket enligt rapporten ”Women in Work Index 2017” är en viktig pusselbit i arbetet med att öka sysselsättningen bland kvinnor och att minska lönegapet mellan män och kvinnor.

Sverige har också en väl utvecklad förskoleverksamhet som möjliggör för fler kvinnor och män att komma i arbete efter föräldraledigheten.

Arbetsgivarna spelar självklart också en viktig roll i arbetet att skapa förutsättningar för kvinnor och män att dela på föräldraledigheten och att ta ett jämställt ansvar för barnen under uppväxten.

 

Sverige toppar vad gäller jämställdhet i arbetslivet

Enligt rapporten ”Women in Work Index 2017” är Sverige ett av tre nordiska länder som placerar sig i topp vad gäller jämställdhet i arbetslivet.

– Även om vi har kommit långt i arbetet att öka sysselsättningen bland kvinnor finns det mer att göra, säger Gustring Boman om utvecklingen i Sverige.

Det är således viktigt att beslutsfattare och arbetsgivare fortsatt fokuserar på jämställdhetsfrågan både utifrån ett sysselsättnings- och ett ersättningsperspektiv, understryker Gustring Boman.

 

Vi har kommit långt men är långt från i mål

Andelen kvinnor som arbetar heltid är fortfarande lägre än andelen män som arbetar heltid. Enligt TCO:s "Jämställdhetsindex" tog svenska kvinnor ut cirka 72 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Männen tog således enbart ut cirka 28 procent av dagarna.

Siffrorna talar sitt klara språk, men Gustring Boman säger att utvecklingen går mot det bättre.

– Detta kan tyckas vara tal som talar emot jämställdhet, men är enligt TCO:s "Jämställdhetsindex" mätning cirka sex procentenheter närmare ett jämställt uttag än för tio år sedan, säger Anna Gustring Boman.

Sammanfattningsvis går utvecklingen framåt, om än långsamt. 

Kontakta oss

Anna Gustring Boman

Director och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Följ oss i sociala medier