Snabbare resultat med hög digital IQ

2015-11-04

Företag med hög digital IQ är mycket skickliga i sitt utförande av den digitala strategin. Typiskt finns ett engagemang och åtagande från vd, en strategisk tydlighet och en gemensam förståelse för bolagets digitala strategi.
 

Dessa bolag är ofta mer benägna att ha en bred syn vid tillämpning av teknik och identifiera innovationskällor. Företagen är även skickliga när det gäller att omvandla data till användbara insikter och mätbara resultat. PwC:s rapport "Digital IQ" visar att organisationer med den här sortens attribut har dubbelt så stor chans att uppnå snabb tillväxt än övriga företag.
 

Digitala investeringar har aldrig varit större än i dag och fortsätter växa med rekordtillväxt. I rapporten "Digital IQ" har PwC sedan 2007 ställt den enkla frågan: Vilka åtgärder kan man vidta för att garantera att digitala investeringar levererar och bibehåller värde? För att få svar har vi frågat över 2000 IT-chefer och beslutsfattare från olika företag i över 50 länder.
 

Studien visar på en spännande utveckling av hur företag tar sig an den digitala agendan och de investeringar som krävs för att möjliggöra denna:
 

  1. Vd är en allt tydligare sponsor för digitala investeringar. I årets studie svarade 73 procent att vd är sponsor och champion för digital att jämföra med 71 procent i förra årets studie och 57 procent året innan.
  2. Företag investerar aggressivt i digitala sanningar. Över 30 procent av dem som deltog i studien svarade att deras företag kommer investera mer än 15 procent av omsättning i digital teknologi inom it och i affären. Detta är betydligt högre än den en-siffriga investeringsnivån teknologi analytiker brukar prognostisera.
  3. Dessa investeringar i digital teknologi sker i huvudsak utanför it. Hela 68 procent av de digitala investeringarna uppges komma från budgetar utanför it. Motsvarande andel i förra årets studie var 47 procent.
     

En ytterligare intressant insikt från studien är vad företag förväntar sig för resultat av sin digitala satsning. Mycket av diskussionen om digitalisering är på tema "disruption". Men det chefer förväntar sig av sina digitala investeringar är mer taktiska och närtida förbättringar som högre intäktstillväxt (45 procent),  bättre kundupplevelse (25 procent) och förbättrad lönsamhet (12 procent). Endast 1 procent förväntade sig främst att radikalt förändra sin eller annan bransch.


Vår studie visar att dessa förväntningar verkar realiseras då företag med hög digital IQ har dubbelt så stor chans att uppnå snabb tillväxt- och vinsttillväxt än konkurrenter.
 

Hur kan man som organisation möjliggöra en hög digital IQ?

Baserat på svaren från den sjunde upplagan av PwC:s "Digital IQ" har vi identifierat tio beteenden som sammantaget korrelerar med bättre resultat:
 

1. Bolagets verkställande direktör är en förebild och förespråkar digitalisering. Av de som svarade angav hela 73 procent att deras vd är en digital förebild. Det är en betydande ökning jämfört med 57 procent från föregående år.

2. De chefer som ansvarar för digitaliseringen är involverade bolagets affärsstrategi. Vd sätter tonen för den digitala strategin men de som är operativt ansvariga, ofta CIO eller CDO, är avgörande för att nå framgång. Detta gäller särskilt i företag där digitala ledare har eget resultatansvar och ansvarar för en betydande del av verksamheten.

3. Den digitala strategin måste vara förankrad och godkänd på C-nivå, det vill säga CFO:s, CIO:s och CDO:s.

4. Affärs- och digital strategi är väl kommunicerad i hela företaget. Strategin är inte komplett utan engagemang från samtliga i organisationen. I årets upplaga anger 69 procent av företagen att strategin delas av hela företaget. Förra året var denna siffra 55 procent och för två år sedan var den 50 procent.

5. Aktivt arbete med externa parter för att utveckla idéer och introducera ny teknik. Högpresterande företag hittar digital inspiration överallt, i synnerhet utanför sin organisation.

6. Digitala företagsinvesteringar görs i första hand på grund av konkurrensfördelar. Det indikerar på roller i förändring. Numera ligger 68 procent av de digitala utgifterna utanför it:s budget, en betydande ökning från 47 procent föregående år. Ansvaret för digitala investeringar fortsätter att förändras, där arbetet som CIO (27 procent) och CDO (14 procent) delas med jobbet med vd (34 procent) och CFO (13 procent).

7. Effektivt utnyttjande av data som tagits fram för att driva affärsnytta. Att få värde ur data innebär ofta att använda den för att styra strategiska beslut. Detta är fortfarande en utmaning för chefer, speciellt finns beteendemässiga hinder och kompetensbrister.

8. Förebyggande utvärdering och planering för säkerhet- och integritetsrisker i digitala projekt. När företagen tar fram ny teknik påverkar det kunder, partners, enheter och information. Det finns allt fler beroendeförhållanden och risker att ta itu med. Det är verkligheten idag. Det som skiljer företagen åt är den proaktiva nivån. Företagen måste ständigt tänka på hur deras cyber strategier kan hjälpa till att bygga varumärke, konkurrensfördelar och aktieägarvärde.

9. En långsiktig digital färdplan som innehåller affärsmöjligheter, processer samt digitala och IT-komponenter. Utvecklingen har stannat av i takt med att digitaliseringen blivit mer genomgripande men också mer fragmenterad. I dag har 53 procent av företagen en långsiktig digital plan, att jämföra med 63 procent för fyra år sedan

10. Konsekvent mätning av resultat från digitala teknologiinvesteringar, Företag och deras styrelser vill se vilket värde de uppnår från digitala investeringar.
 

Läs mer om rapporten på PwC:s globala webbplats:
2015 Global digital IQ survey

Kontakta oss

Fredrik Lindblad

Partner, Digital Transformation Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 18

Följ oss i sociala medier