Att leda förändringar framgångsrikt

Aldrig har omvärlden förändrats så mycket och så snabbt som nu

Företag och organisationer jobbar intensivt med att anpassa sig och implementera förändringar i verksamheten för att möta megatrender som globalisering, ny teknologi och nya förväntningar från kunder, medarbetare och intressenter.

Vår utbildning syftar till att hjälpa linjeledare, projektledare och verksamhetsutvecklare att möta framtidens krav på förändringsledningskompetens. Förutom beprövade ramverk och metoder för förändringsledning, innehåller denna kurs lärorika och roliga element så som fallstudier och spelet ”transformation trouble”.

Målgrupp förändringsledning

Utbildningen lämpar sig för ledare, projektledare och verksamhetsutvecklare som önskar att accelerera sin kompetensutveckling inom ledning av transformations- eller förändringsprogram.

Mål och inriktning

Efter utbildningen kommer deltagarna att ha: 

 • Ökat sin kunskap i hur man genomför framgångsrikt förändringsarbete, i 
  rollen som linjeledare, projektledare och verksamhetsutvecklare.
 • Utväxlat erfarenhet och byggt nätverk till andra som jobbar med 
  förändringsledning.
 • En lärorik och rolig upplevelse med mycket inspiration och många exempel.

Innehåll:

 • Framgångsfaktorer för förändringsledning
 • Utarbetande av förändringsvision 
 • Etablering av sponsorskap och förändringsledarskap 
 • Involvering av intressenter och kommunikation 
 • Analys av påverkan på organisation och individ 
 • Beteendeförändring 
 • Kompetensutveckling 
 • Organisering av förändringsarbetet 
 • Hantering av dilemman i förändringsarbetet

Upplägget på halvdagsutbildningen innefattar:

 • Utbildningen genomförs hos PwC eller på plats hos er enligt önskemål
 • Kursens varighet är 4 timmar (8:00-12:00 eller 13:00-17:00) 
 • Kostnad per deltagare är 7500 kr exklusive lagstadgad mervärdesskatt för 4-10 deltagare. För större grupper kan vi erbjuda viss mängdrabatt. Kaffe, te och fika ingår i priset
 • Antal deltagare 4-20 personer

Kontakta oss

Carl-Gustaf Folkeson

Head of Academy, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 76

Johannes Jörgensen

Senior Manager, People and Organisation, PwC Sverige

Tel 0723-53 02 64

Följ oss i sociala medier