Hållbarhet – en affärsangelägenhet

Målgrupp

Ledningsgrupper, hållbarhetschefer och strateger
 

Mål och inriktning

Att förstå hur ett systematiskt arbete med hållbarhet kommer leda till konkurrensfördelar och ökad lönsamhet. Deltagarna skall direkt kunna applicera hållbarhet på företagets affärsmodeller i alla dess dimensioner.

Format: Workshop
 

Förslag på innehåll:

 • Varför är hållbarhet viktigt för vår samtid?
 • Hållbarhet en affärsangelägenhet
 • Hållbarhet och affärsmodellen, hur hänger det ihop
 • Hur er organisation kan gå från ord till handling
   

Upplägget på halvdagen innefattar:

 • Utbildningen genomförs på plats hos er
 • 4h inklusive pauser
 • Antal deltagare 1-20 personer
   
Övriga upplysningar

Vi har även möjlighet att hitta anpassa utbildningen efter era förutsättningar. Vänliga kontakta oss för offert.

Kontakta oss

Carl-Gustaf Folkeson

Head of Academy, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 76

Följ oss i sociala medier