Halvdagsutbildning i treasury

Treasuryfunktionen är idag en integrerad del i bolagets övergripande affärsverksamhet och bolagets Treasuryfunktion hanterar de risker som rörelsen skapar. Finansiering och likviditet står högt på agendan och det kräver ändamålsenliga rutiner och processer för att hantera dessa effektivt. Regulatoriska förändringar påverkar verksamheten och det kräver ständig omvärldsbevakning samt att bolaget anpassar sig efter de ökande kraven från marknaden och tillsynsmyndigheter.

 

Målgrupp

Assistant Treasurers, back- middle office medarbetare, riskfunktion, compliance, ekonomichefer, redovisningschefer samt intressenter som vill få en grundläggande förståelse för en Treasuryfunktion.

 

Mål och inriktning

En grundläggande genomgång av en Treasuryfunktions syfte, huvudmål och arbetssätt.

 

Vad innehåller kursen?

  • Treasury operations – Treasurystrategi, policy och styrande dokument, affärsprocesser samt system
  • Cash Management – Effektivisera och optimera likviditetshantering, effektivisera och optimera rörelsekapital
  • Risk Management – Värdering av portföljer och modeller samt värderingssystem/process
  • Funding – finansiering och säkring av framtida ränteflöden
  • Hedge Accounting – Säkring av framtida flöden inkl IFRS9
  • Regulatorisk uppdatering – Genomgång av EMIR, CRD IV, SEPA med flera

 

Upplägget på halvdagsutbildningen innefattar:

  • Utbildningen genomförs på plats hos er
  • 4h inklusive pauser
  • Antal deltagare 1-15 personer
Övriga upplysningar

Vi har även möjlighet att hitta anpassa utbildningen efter era förutsättningar. Vänliga kontakta oss för offert.

Kontakta oss

Carl-Gustaf Folkeson

Head of Academy, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 76

Följ oss i sociala medier