Hur kommer det att gå i 2018 års val?

Hur kommer det att gå i 2018 års val?

Den frågan kan vi inte besvara – däremot kan PwC hjälpa dig med en rad andra frågor i din roll som förtroendevald eller tjänsteman.

Vi erbjuder den utbildning du och din organisation behöver för att stå väl rustad inför den kommande mandatperioden – bland annat inom områden som ekonomi, kommunallag, mötesteknik, samspel mellan förtroendevalda och tjänstemän.

Utbildningen genomförs på plats hos er och anpassas efter era lokala förutsättningar och önskemål.

Vill du veta mer om vilka utbildningar PwC kan erbjuda förtroendevalda och tjänstemän i din organisation? Kontakta oss idag!

Robert Bergman, 0727-24 80 94, robert.bergman@pwc.com

Maria Jäger, 0705-34 98 09, maria.jaeger@pwc.com

C-G Folkeson, 0709-29 20 76, carl-gustaf.folkeson@pwc.com

Kontakta oss

Carl-Gustaf Folkeson

Head of Academy, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 76

Följ oss i sociala medier