GDPR gap-analys - lever företaget upp till kraven?

En gap-analys hjälper dig att ta reda på vad GDPR innebär för företaget

Var står ditt företag i arbetet med den nya dataskyddsförordningen och vet du vilka åtgärder ni behöver vidta?

Med den nya dataskyddsförordningen ökar rättigheterna för de registrerade att styra hur deras personuppgifter behandlas. Det ställer höga krav på företag, myndigheter och andra organisationer att ha processer på plats för att kunna upprätthålla individens rättigheter och inte riskera eventuella viten. Som företag är ni ytterst ansvariga för den behandling av personuppgifter som ni utför.

Flera företag lever i dag inte upp till de krav som förordningen ställer. Förordningen tar upp många krav och det kan vara svårt att veta hur dessa krav ska brytas ned i konkreta åtgärder. PwC har rådgivare som kan hjälpa ert företag att förstå vad ni behöver göra för att möta förordningens krav.

Vad innebär tjänsten GDPR gap-analys?

För att göra en gap-analys kombinerar vi ett utbildningstillfälle med en självutvärdering via en enkät. Vi analyserar och presenterar sedan en rapport för er som innehåller våra observationer och förslag på åtgärder. Med PwC:s strukturerade, beprövade och tidseffektiva gap-analys får ni svar på vilka åtgärder ni behöver vidta för att möta kraven i dataskyddsförordningen på ett korrekt sätt.

Efter en genomförd GDPR gap-analys kommer ni

  • Få ökad kunskap och förståelse om vilka krav som dataskyddsförordningen ställer
  • Förstå hur just ert företag påverkas av dessa krav och vilka anpassningar ni behöver göra
  • Få en rapport och muntlig genomgång innehållande våra observationer efter analys av era svar på enkäten
  • Få förslag på åtgärder som ert företag behöver vidta för att uppnå kraven

En GDPR gap-analys passar företag som

  • Behandlar personuppgifter som en del av verksamheten
  • Är osäkra på hur kraven i dataskyddsförordningen påverkar er
  • Känner er osäkra på vilka åtgärder som behöver vidtas för att möta kraven i dataskyddsförordningen
  • Har gjort ett arbete kopplat till GDPR, men är osäkra på om vidtagna åtgärder är tillräckliga

Kontakta oss för att få veta mer om GDPR gap-analys.
 

Vill du veta mer?

I den här videon förklarar Ida Westin, cyber security-specialist på PwC, vad GDPR gap-analys innebär och vilka företag som kan dra nytta av tjänsten.


Ladda ner tjänstebeskrivningGDPR gap-analys på 1 minut

I den här videon förklarar Ida Westin, cyber security-specialist på PwC, vad GDPR gap-analys innebär och vilka företag som kan dra nytta av tjänsten.


Ladda ner tjänstebeskrivning

Kontakta oss

Pontus Tonning

Pontus Tonning

Assurance Leader, PwC Sverige

Tel 010-212 55 10

Follow us

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide