Fastighetskollen - ger kontroll över fastighetsinnehav

Fastighetskollen ökar förståelsen för fastigheters skatteposition

Har ni en korrekt och effektiv skattehantering av ert fastighetsinnehav? Är ni medvetna om styrkor och förbättringsområden? Med PwC:s tjänst Fastighetskollen får du som fastighetsägare överblicken du behöver. Tillsammans gör vi en genomlysning av ert fastighetsbestånd med fokus på inkomstskatt, moms och fastighetsskatt.

Vad innebär tjänsten Fastighetskollen?

Fastighetskollen erbjuder fastighetsägare en genomgång av de viktigaste frågorna inom fastighetsskatt för att säkerställa korrekt och effektiv skattehantering. Dessutom identifieras eventuella möjligheter till skattebesparingar och hjälp att identifiera problemområden. PwC:s rådgivare hjälper er att ta kontroll och se möjligheter inom frågor som rör inkomstskatt, moms och fastighetstaxering.

Efter att Fastighetskollen genomförts får ni

  • Ökad kunskap och förståelse om det finns tillfredsställande rutiner på plats
  • En tydlig uppfattning om eventuella problemområden
  • Eventuella möjligheter till en effektivare hantering

Kontakta oss för att få veta mer om Fastighetskollen.
 

I den här videon förklarar Lina Persson, skatterådgivare på PwC, vad Fastighetskollen innebär och vilka företag som kan dra nytta av tjänsten.

Ladda ner tjänstebeskrivning


Kontakta oss

Emma Asp

Tax Manager, PwC Sverige

Tel 72 584 99 12

Follow us

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide