Trygga betalningar

Undvik misstag och ge ekonomiavdelningen fullständig kontroll över betalningarna.
Ring 010-212 50 00 och prata med oss om trygga betalningar!

Ladda ner tjänstebeskrivning

Trygga betalningar ger ökad kontroll och bättre rutiner

Varje år gör svenska företag ett betydande antal felbetalningar, affärer med riskleverantörer eller råkar rentav ut för bedrägerier. Merparten upptäcks sent eller inte alls. Förutom minskad lönsamhet riskerar det att skada företagets varumärke och anseende. Med Trygga betalningar ligger du steget före och hjälper personalen att göra ett ännu bättre och säkrare arbete.

Vad innebär tjänsten Trygga betalningar?

Trygga betalningar är en automatisk och databaserad abonnemangstjänst där du varje månad får en konkret statusrapport över genomförda betalningar och leverantörer. Rapporten bekräftar att befintliga rutiner fungerar väl, alternativt presenterar faktiska fel och risker tillsammans med förslag på hur de kan hanteras. Syftet är att på ett enkelt och effektivt sätt öka företagets interna kontroll över betalningar och leverantörer. Som en följd förbättras både ekonomirutiner och lönsamhet.

Trygga betalningar ger dig

  • Ett kostnadseffektivt, enkelt och automatiserat stöd för utveckling av er interna kontroll
  • Månatliga nulägesrapporter och förslag på åtgärder
  • Kontinuerligt stöd i utvecklingen av tryggare och effektivare ekonomifunktioner

Trygga betalningar passar företag som

  • Vill ligga steget före och minimera risker i betalningsströmmar
  • Vill effektivisera sina ekonomirutiner
  • Har begränsade resurser att manuellt bevaka och förhindra felaktiga betalningar
  • Avlastar personalen och ger ökad kontrol vilket leder till mindre stress
  • Behöver byta ekonomisystem, göra omorganisationer eller liknande

 

Prisexempel Trygga betalningar

Analys, rapport och genomgång för en koncern som omsätter 190 miljoner kronor:
19 000 kronor.

Vill du veta mer om Trygga betalningar?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Trygg ekonomihantering

Förhindra att både mänskliga och maskinella fel begås genom att ta kontroll över betalningarleverantörsregisterlöneutbetalningar och anställdas eventuella bisysslor.
 

Kontakta oss

Daniel Vamos Fecher

Daniel Vamos Fecher

Manager, PwC Sverige

Tel 010-212 76 57

Gey Widengren

Gey Widengren

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 08

Kontakta oss

Är du intresserad av våra SME-tjänster. Fylll i nedanstående formulär.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide