Trygga betalningar

Trygga betalningar ger ökad kontroll och bättre rutiner

Varje år gör svenska företag ett betydande antal felbetalningar, affärer med riskleverantörer eller råkar rentav ut för bedrägerier. Merparten upptäcks sent eller inte alls. Förutom minskad lönsamhet riskerar det att skada företagets varumärke och anseende. Med PwC:s digitala tjänst Trygga betalningar ligger ni steget före och hjälper personalen att göra ett ännu bättre och säkrare arbete.

Vad innebär tjänsten Trygga betalningar?

Trygga betalningar är en digital, automatisk och databaserad abonnemangstjänst där du varje månad får en konkret statusrapport över genomförda betalningar och leverantörer. Rapporten bekräftar att befintliga rutiner fungerar väl, alternativt presenterar faktiska fel och risker tillsammans med förslag på hur de kan hanteras. Syftet är att på ett enkelt och effektivt sätt öka företagets interna kontroll över betalningar och leverantörer. Som en följd förbättras både ekonomirutiner och lönsamhet.

Trygga betalningar ger er

  • Ett kostnadseffektivt, enkelt och automatiserat stöd för utveckling av er interna kontroll
  • Månatliga nulägesrapporter och förslag på åtgärder
  • Kontinuerligt stöd i utvecklingen av tryggare och effektivare ekonomifunktioner

Trygga betalningar passar företag som

  • Vill ligga steget före och minimera risker
  • Vill effektivisera sina ekonomirutiner
  • Har begränsade resurser att manuellt bevaka och förhindra felaktiga betalningar
  • Vill minska personalens stress
  • Påverkas av byte av system, omorganisation eller liknande

Kontakta oss för att få veta mer om Trygga betalningar.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Trygga betalningar på 1 minut

I den här videon förklarar Jone Sølvik, riskexpert på PwC, vad Trygga betalningar innebär och vilka företag som kan dra nytta av tjänsten.


Ladda ner tjänstebeskrivning


{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Kontakta oss

Jone Sølvik

Director, PwC Sverige

Tel 010-212 76 45

Gey Widengren

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 08