Förslag till ny ordning för redovisningstillsyn i Sverige

April 2015

I mars 2015 publicerades ett slutbetänkande av den utredning som har haft att utreda hur tillsynen över börsnoterade företags finansiella rapportering bör organiseras i Sverige. Dagens svenska lösning där myndighetsansvaret har varit delegerad till marknadsplatserna, det vill säga Nasdaq Stockholm och NGM, föreslås ändras. Utredningen föreslår att Finansinspektionen ska ansvara för övervakningen.

Lagändringarna till följd av detta föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. Detta innebär att börsernas ansvar för övervakning upphör från och med den dagen. Om förslaget går igenom kommer detta således att innebära att börserna kommer att utföra tillsynen över årsredovisningarna för 2014, vars arbete utförs under 2015 och att Finansinspektionen kommer att utföra tillsynen för årsredovisningarna 2015 och framåt. Förslaget är nu ute på remiss och remissperioden går ut den 1 juli 2015.

För mer information kontakta:
Claes Janzon, 010-213 30 42, claes.janzon@pwc.com

Kontakta oss

Customer Hub

Kundtjänst

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier