Granskning av EU-projekt

Kraven på att granska EU-projekt

Vad berättigar till stöd? Hur hanteras kostnader?
Revision som underlag för lyckade projekt.

Under de senaste åren har kraven på att granska EU-projekt ökat. Idag måste nästan alla projekt synas av en kvalificerad revisor och genomgå en särskild granskning. Olika EU-program ställer skilda krav. Det är svårt att veta vad som berättigar till stöd och komplicerat att hantera kostnader. Att involvera en revisor på ett tidigt stadium ger förutsättningar för att göra rätt från början.

Inom PwC finns erfarna revisorer och vi har byggt upp ett starkt nätverk med hög kompetens. Vi har team med lokal förankring, knutna till ett nationellt expertteam samt ett internationellt nätverk med centrum i Bryssel, där vårt kontor helt ägnar sig åt EU-frågor.

Vi förklarar gärna hur revisionen kan stödja ert arbete. Kontakta oss!

Kontakta oss

Sofia Götmar-Blomstedt

Assurance Leader

Tel 0709-29 28 82

Customer Hub

Kundtjänst

Tel 010-212 50 00

Bo Karlsson

Transformation leader

Tel 0709-29 11 17

Följ oss i sociala medier