Revision för statlig sektor

Revision för statlig sektor

  • Redovisning och revision för statlig sektor
  • Internrevision för statlig sektor
  • Praktikfall: Så granskade vi försäljningsredovisningen hos några av Vervas ramavtalsleverantöre

Kontakta oss

Sofia Götmar-Blomstedt

Assurance Leader

Tel 0709-29 28 82

Customer Hub

Kundtjänst

Tel 010-212 50 00

Bo Karlsson

Transformation leader

Tel 0709-29 11 17

Följ oss i sociala medier