PwC:s 2015 Annual Corporate Directors Survey

2016-05-12


Många företag slits mellan viljan att långsiktig stärka aktieägarvärdet samtidigt som man ska uppfylla investerarnas kortsiktiga förväntningar på resultatet efter varje kvartal. Detta kan leda till affärsbeslut som gynnar företaget de kommande månaderna men kanske inte på lång sikt. De senaste åren har denna problematik lyfts av aktieägare.
 

I PwC:s 2015 Annual Corporate Directors Survey har vi tittat närmare på om chefer i USA känner att deras styrelser inriktat sig på långsiktig styrning mot bakgrund av den kortsiktighet man också ställs inför.
 

Här är några exempel från resultatet som indikerar att fokus trots allt verkar ligga på långsiktighet:
  • Företagens strategiarbete sträcker sig allt längre fram i tiden.
  • Chefer ser styrkan med mångfald i styrelsen – vilket tyder på att de vill att ledningen ska vara positionerad för verksamhetens långsiktiga behov.
  • Talent management prioriteras – vilket bekräftar att behålla och rekrytera rätt personal är en viktig konkurrensfördel i det långa loppet.


Undersökningen, som genomfördes i USA, besvarades av 783 chefer varav 74 procent satt i ledningen för företag med en årlig omsättning på över 1 miljard dollar.

Kontakta oss

Katja Severin-Danielsson

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 34 25

Följ oss i sociala medier