Internrevision och riskhantering

Internrevision skapar trygghet för styrelsen och ledningen


Investering i internrevision ger er styrelse och ledning en tydlig bild över hur väl era rutiner och processer fungerar. Med vår specialistkompetens inom internrevision får ni bättre kontroll över verksamheten – och kan känna er trygga.

Våra experter föreslår åtgärder för att öka effektiviteten i er internrevision vilket bidrar till att ni uppnår era mål snabbare och får bättre resultat. Vi bistår också som resurs och tolkar eller implementerar nya regelverk.

"Vi hjälper styrelsen att känna sig trygga med att allt är som det ska"

Fredrik Söder, rådgivare

Kontakta oss

Fredrik Söder

Fredrik Söder

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 86

Nils Jeppsson

Nils Jeppsson

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 40

Följ oss i sociala medier