5 tips för framgångsrika projekt

Förstå skillnaden mellan projekt- och effektmål

Där har du hemligheten till lyckade projekt. Det visar den globala studien "4th Global Portfolio and Program Management Survey " PwC – som Mårten Ericson kommenterar här.

– Det som får mig att häpna är att man mer eller mindre gör samma fel idag som för tio år sedan. Man är väldigt fokuserad på att leverera projektmål, men glömmer effektmålen.

Projektmål handlar om vad projektet ska leverera, till exempel ett nytt system, och vid vilken tidpunkt. Effektmål är mätbara mål som kan uppnås genom projektmålet – exempelvis att X antal transaktioner kan genomföras när projektmålet, det nya systemet, är på plats. Beställaren av projektet och styrgruppen ansvarar för effektmålet och projektledaren ansvarar för projektmålet.

Den viktigaste lärdomen av studien är att det krävs mer förarbete inför projekt. Hela styrgruppen måste jobba med projektet aktivt. Då når man de projekt- och effektmål som satts upp. Just möjligheten att nå båda målen är något som vi tittar på när vi genomför våra projektgranskningar. Styrgruppen måste utbilda sig i vad som är deras arbete och roll i ett projekt. Man sitter inte i en styrgrupp, man arbetar i den.

Och man måste hela tiden styra mot effektmålet, som kanske fastställdes i samband med en förstudie lång tid tillbaka. På den tiden kan beställarens behov säkert ha förändrats, vilket gör det viktigt att kontinuerligt justera effektmålen efterhand."

Mårtens 5 tips för framgångsrika projekt

  1. Utse människor som ser till att projektet drivs på rätt sätt.
  2. Sätt upp en tydlig projektprocess som ni kan mäta progressen mot.
  3. Se till att projekt- och effektmål har koppling till era strategier.
  4. Våga förändra projektorganisationen vid behov under projektets gång.
  5. Granska alla strategiska projekt löpande, antingen som en del av intern kontroll eller som en lärande process.  
Följ oss i sociala medier