Beskattning av ägare till fåmansföretag

Rätt skatt för dig som ägare till ett familjeföretag eller ägarlett företag

Vid beskattning av dig som ägare till ett fåmansföretag tittar vi på skattesituationen för alla parter som berörs. Ägaren, ägarens familj och företaget ska betala rätt skatt.

Du kan bland annat få hjälp med följande frågeställningar:
 • Rätt löneuttag
 • Rätt pensionsavsättning
 • Skatteoptimera utdelning/upprättande av blankett K10
 • Ägarstrukturer
 • Aktieägaravtal
 • Intern aktieöverlåtelse
 • Skatteoptimering vid köp och försäljning av företag
 • Flytt till annat land/återflytt till Sverige
 • Ägarskiften
 • Skatterevisioner och processer
 • Ansökan om förhandsbesked i komplicerade skattefrågor
 • Skattefördelar vid ombildning av enskild firma/handelsbolag till aktiebolag
 • Upprättande av din privata inkomstdeklaration

 

För dig handlar företagets skattefrågor om plånboksfrågor som ska hanteras utifrån dig, din familj och företagets situation.

Kontakta oss

Anders Månsson

Anders Månsson

Tax & Legal Services

Tel 0709-29 54 88

Följ oss i sociala medier

Kontakta våra skattespecialister

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med en skatterådgivare

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide