Fastighetsbeskattning för stora företag

Förbättra möjligheten till en bra fastighetsinvestering

Rådgivning och praktisk hjälp genom hela affärsprocessen ökar förutsättningarna för en framgångsrik fastighetsinvestering. Tar du hjälp av en branschspecialist kan du känna dig säker på en bra affär, både finansiellt och skattemässigt.

Du som köper eller säljer fastigheter vill förstås genomföra skatteeffektiva transaktioner och att investeringen är värdefull på längre sikt. Vi kan ge dig det stöd du behöver för att åstadkomma kostnadseffektiva och riskanpassade investeringar.
 

Du kan bland annat få hjälp med följande frågor:
 • Rådgivning i förvärvs- och försäljningsprocesser
 • Genomgång och analys av möjligheter och risker, due diligence, i samband med direkta och indirekta fastighetstransaktioner samt projekt
 • Strukturering och skatteoptimering vid genomförande samt finansiering av transaktioner
 • Omstruktureringar, fastighetsregleringar samt fusioner
 • Analysera skattekostnaden och identifiera möjliga besparingar under innehavstiden
 • Fastighetsskatt, fastighetstaxering och sammanhängande värdering av fastigheter
 • Identifiera möjligheter och risker med bolags- och fastighetstransaktioner genom skattemässig due diligence.
 • Skatterådgivning i samband med byggnation, och klassificering av investeringskostnader, exempelvis avgränsning mellan byggnad, inventarier och utnyttjande av det utvidgade reparationsbegreppet.
 • Ingående analys av ekonomisystem och redovisningssystem med fokus på momsrutiner.
 • Upprättande av manualer avseende moms.
 • Beräkning av möjlig avdragsrätt av ingående moms.
 • Bedömning huruvida det finns reklamskattskyldighet och hjälp att beräkna den med användning av korrekta underliggande värden.
 • Rådgivning och biträde i skatterevisioner, processer och omprövningsärenden.
 • Tillhandahålla utbildning anpassad till era speciella krav och behov.


Inom vårt globala nätverk av branschspecialister finns bred erfarenhet av att arbeta med aktörer i fastighetsbranschen. Vi arbetar nära våra kollegor med fastighetsexpertis inom revision, redovisning och affärsrådgivning för att din fastighetsinvestering ska ge bäst möjliga avkastning. Vi kan stödja dig och ditt företag med rådgivning och praktisk hjälp i alla länder där ni är verksamma eller vill investera.

Kontakta oss

Katarina Menzel

Partner Tax

Tel 0709-29 40 75

Peter Lindstrand

Branschansvarig bygg och anläggning

Tel 0709-29 31 97

Följ oss i sociala medier