International Transfer Pricing 2015/16

Pär Magnus Wiséen Partner Transfer Pricing, PwC Sverige 2015-11-24

I vår senaste upplaga av International Transfer Pricing 2015/16 får du en användarvänlig referensguide som beskriver internprissättningsregler i upp till 100 länder runt om i världen. Boken förklarar bland annat varför det är viktigt för varje koncern att ha en genomtänkt och sammanhållen internprissättningspolicy som kan hantera den föränderliga omvärld som flertalet bolag agerar i.

International Transfer Pricing publiceras årligen och sedan förra årets upplaga har det skett betydande förändringar i flera länder gällande internprissättning. Mest påtagligt har OECD:s projekt Base Erosion & Profit Shifting (BEPS) medfört ett behov för företag att omvärdera och ompröva sina internprissättningsstrategier.

Kontakta oss

Pär Magnus Wiséen

Partner Transfer Pricing, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 95

Följ oss i sociala medier