Mid Cap – Styrelseundersökning 2016

2016-04-20

Andelen kvinnliga styrelseledamöter kan nå 40 procent redan 2018

Andelen kvinnliga styrelseledamöter för svenska mellanstora bolag listade på Stockholmsbörsen (Mid Cap) fortsätter att öka. Det visar PwC:s årliga styrelseundersökning som främst fokuserar på Mid Cap-bolagens styrelsearvoden och sammansättningar. 

Andelen kvinnor har ökat med cirka 33 procent mellan 2012 och 2015 och i samband med årsstämmorna 2015 uppgick andelen kvinnliga ledamöter till 32 procent. Men trots ökningen är det endast fyra ordförandeposter bland mellanstora bolag som innehas av kvinnor.
 

Högre genomsnittliga arvoden, Mid Cap

Under mätperioden valdes 94 nya ledamöter in i styrelserna i bolag listade på Mid Cap, en klar ökning jämfört med föregående års mätperiod. Vi ser en relativt stor ökning av andelen ledamöter födda på 1970-talet samtidigt som 30- och 40-talister minskar, av naturliga skäl.

Kontakta oss

Anna Gustring Boman

Director och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Följ oss i sociala medier