Nationell och internationell skatterådgivning

Betala rätt skatt med rätt bolagsstruktur

Genom kontinuerlig översyn och arbete med bolagsstrukturen, såväl nationellt som internationellt, kan en multinationell koncern sänka sin effektiva skattekostnad.

Tillsammans med dig kan våra experter inom nationell och internationell skatterådgivning identifiera problem och risker kopplat till bolagsstrukturen i koncernen och de länder den bedriver verksamhet i. Vi kan tillsammans hitta nya möjligheter och förbättringar som leder till ökat aktieägarvärde.
 

Du kan bland annat få hjälp med följande frågor:
  • Kapitalstrukturer
  • Finansbolagslösningar
  • Treasurybolagslösningar
  • Skatteeffektiv vinsthemtagning
  • Dubbelbeskattningsavtal mellan länder
  • Utnyttjande av skattemässiga underskott
  • Harmonisering av skattestrukturer utifrån affärsmodeller
  • Avräkning av utländsk skatt
  • EU-domstolen och harmonisering av skatter inom EU

Kontakta oss

Jörgen Haglund

Tel 0709-29 31 51

Följ oss i sociala medier