Paying Taxes 2016

2015-12-03

Sverige har ett totalt skatteuttag om 49,1 procent, vilket överstiger såväl uttaget för de övriga nordiska länderna som genomsnittet globalt (40,8 procent). En jämförelse mellan de nordiska länderna visar också att Sverige historiskt haft högst skattetryck under de senaste tio åren.

Jämförelsen blir än mer intressant om man tittar närmare på relationen av de olika skatter som utgör det totala skatteuttaget. Det visar Paying Taxes som är ett samarbete mellan PwC och Världsbanken med syftet att jämföra skattesystemen i 189 länder globalt genom användandet av ett typbolag. Nedan redogörs för några reflektioner från ett svenskt perspektiv.

Av Sveriges totala skatteuttag på 49,1 procent utgör skatt på arbete 35,4 procentenheter. Andelen skatt på arbete i relation till total skatt är således 72,1 procent, vilket är högt vid en global jämförelse. 

Studien visar också att en obalanserad beskattning av arbete potentiellt innebär risk för negativa effekter på ett lands ekonomiska tillväxt och sysselsättning.

Kontakta oss

Kim Jokinen

Skatterådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 30

Följ oss i sociala medier