Pension Accounting Survey – Europeisk studie om pensionsåtaganden

Anna Gustring Boman Director och pensionsspecialist, PwC Sverige 2016-01-19

Minska pensionsrisker kostnadseffektivt

PwC presenterar i en ny rapport hur de redovisade pensionsåtagandena ser ut och utvecklas hos ett antal stora noterade bolag i Europa, inklusive ett femtiotal svenska företag.

Företag har flera möjligheter att minska de ekonomiska riskerna i sina pensionsåtaganden för både historiskt intjänande och nyintjänande. Eftersom pensionsåtagandena i europeiska koncerner vanligtvis är fördelade över ett flertal länder är det nödvändigt att ta ett helhetsgrepp kring frågan för att säkerställa att åtgärderna för riskreducering blir kostnadseffektiva.

Trenden de senaste åren har styrts av en vilja att minska risken i balansräkningen. Trots detta fortsätter pensionsåtagandena att vara i hög grad volatila, vilket i ännu högre grad gäller pensionskostnaderna. Även om bolagen har gjort stora inbetalningar till pensionsplaner för sina anställda har detta inte haft den förväntade positiva effekten på fonderingsnivån, vilken har sjunkit ytterligare.

Kontakta oss

Anna Gustring Boman

Director och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Följ oss i sociala medier