Pension företag

Förstå pensionsfrågorna och skapa en klok strategi

Vi hjälper dig att reda ut komplicerade frågor kring pensioner oavsett om det handlar om skatte- eller redovisningsfrågor kring pensioner i Sverige eller andra länder. Vi kan även hjälpa dig med hur pensionerna ska finansieras samt att beräkna kostnader och risker.

Pensionsvägledning

Vad gör ni som företag för att säkerställa att era anställda erbjuds förutsättningar för att fatta kloka beslut kring tjänstepensionen?

Tjänstepensionsutredningen

Lyssna till Anna Gustring Boman, pensions-specialist på PwC, när hon beskriver utredningens förslag i korthet och hur förändringarna kan komma att påverka företag.

Pension Accounting Survey

Rapport
PwC presenterar i en ny rapport hur de redovisade pensionsåtagandena ser ut och utvecklas hos ett antal stora noterade bolag i Europa, inklusive ett femtiotal svenska företag. Läs rapporten >> 

Kontakta oss

Anna Gustring Boman

Director och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Följ oss i sociala medier