Reshaping the tax function of the future

2015-10-15

Hur ser framtidens skattefunktion ut? 

Den globala trenden är att skatt aldrig varit högre på dagordningen hos beslutande organ, företag, aktieägare och andra intressenter. Allt mer komplicerade skatteregler samt utökade globala krav på regelefterlevnad och transparens är den verklighet som många företag verkar i.

PwC:s rapport "Reshaping the tax function of the future" utforskar framtidens skattefunktion och metoder för hur dagens skattefunktion måste förändras för att utgöra en strategisk tillgång i företagens framtida affärsverksamhet. 

Kontakta oss

Kim Jokinen

Skatterådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 30

Tove Palm

Senior Associate Tax, PwC Sverige

Tel 0725-84 97 83

Följ oss i sociala medier