PwC bevakar skattefrågor för bolag och ägare i årets valrörelse!

2018-05-28

Kommer vi att se höjda eller sänkta skatter efter valet? Kommer en ny regering att ta initiativ till en ny skattereform? Vad händer med förslaget om exitbeskattning och de ändrade 3:12-reglerna? Frågorna är många inför årets valrörelse – och efter!
 

I en serie inlägg på vår skatteblogg, Tax matters, kommer vi att försöka redogöra för riksdagspartiernas inställning i olika skattefrågor med tyngdpunkt på frågor som berör företag och företagare.

Den 3 juli, under Almedalsveckan, kommer vi att följa upp med en utfrågning av partiernas ekonomisk-politiska talespersoner. Väl mött!

Våra blogginlägg:

Följ oss i sociala medier

Kontakta skatt

Fyll i formuläret för att kontakta skatterådgivning direkt.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide