PwC bevakar skattefrågor för bolag och ägare i årets valrörelse!

2018-05-28

Kommer vi att se höjda eller sänkta skatter efter valet? Kommer en ny regering att ta initiativ till en ny skattereform? Vad händer med förslaget om exitbeskattning och de ändrade 3:12-reglerna? Frågorna är många inför årets valrörelse – och efter!
 

I en serie inlägg på vår skatteblogg, Tax matters, kommer vi att försöka redogöra för riksdagspartiernas inställning i olika skattefrågor med tyngdpunkt på frågor som berör företag och företagare.

Den 3 juli, under Almedalsveckan, kommer vi att följa upp med en utfrågning av partiernas ekonomisk-politiska talespersoner. Väl mött!

Våra blogginlägg:

Följ oss i sociala medier