Skattehantering, skatterapportering, deklarationer och strategiskt skattearbete

Kim Jokinen Skatterådgivare, PwC Sverige 2014-01-08

Minimerad risk och ökad kontroll genom en holistisk skattestrategi

En genomtänkt skattestrategi minimerar såväl skatterisker som kommersiella risker och ger ökad kontroll över skattehanteringen i koncernen. Nedan följer exempel på några av de tjänster vi kan hjälpa er med för att addera mervärde genom ökad kontroll över er skattesituation och maximera skattefunktionens värde för företagets övergripande affärsstrategi.
 

Strategiskt skattearbete

Företag i dag verkar i miljöer med allt mer komplicerade skatteregler och krav på transparens. Skattefunktionerna i företagen får en allt viktigare roll och det ställs högre krav på kompetens. Vi kan hjälpa dig att förbättra företagets skattestrategi, både i Sverige och utomlands, så att ni kan identifiera, värdera, hantera och följa upp risker i verksamheten.
 

Skatterapportering och finansiell rapportering

I en ständigt föränderlig värld blir det allt svårare för företag att hålla sig uppdaterade om skatte- och redovisningsregler runt om i världen. Skatterapportering och finansiell rapportering ställer höga krav på företagets skattefunktion. Som en del av PwC:s globala nätverk hjälper vi våra kunder att samordna skattefunktionen och därigenom öka kontrollen över skattesituationen i koncernen såväl lokalt som globalt. Du kan få hjälp med upprättande och granskning av deklarationer, skatterapportering och annan finansiell rapportering vilket bidrar till ökad integrering mellan företagens skatte- och ekonomifunktioner.
 

Transparens och CSR-frågor

Transparens i skattefrågor är en allt viktigare förutsättning för att ett företag ska kunna skapa förtroende och anses trovärdigt på marknaden. Såväl i Sverige som i omvärlden ser vi allt tydligare kopplingar mellan ett företags förtroendekapital och företagets agerande i skattefrågor i allmänhet och att företaget bidrar till samhället genom att betala skatt i synnerhet. Med vår hjälp kan du uppvisa transparens i företagets skattehantering samt demonsterera företagets totala skattebidrag till samhället på lokal och global nivå.
 

Kontakta oss

Tveka inte att ringa våra skatteexperter för att få mer information om hur vi kan hjälpa er att maximera värdet av er skattehantering.

Kontakta oss

Kim Jokinen

Skatterådgivare

Tel 0709-29 44 30

Följ oss i sociala medier

Kontakta skatt

Fyll i formuläret för att kontakta skatterådgivning direkt.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide