Skatteprocess och skatterevision

Effektiv tvistelösning minimerar påverkan på affärsverksamheten

En skatteprocess kan innebära en betydande påverkan på företagets affärsverksamhet. En effektiv tvistelösning minimerar påverkan på företagets resurser och medför att företaget fortsatt kan fokusera på sin affärsverksamhet. Vi kan hjälpa till att minimera påverkan på er affärsverksamhet genom proaktiva åtgärder för att förebygga processer samt att hantera skatteprocesser på ett effektivt och strukturerat tillvägagångssätt. Vi assisterar er i alla stadier och i alla frågor under processens gång.

Processgruppen består av medarbetare med olika grad av specialisering på skattetvister. Vi kombinerar teknisk kunskap och erfarenhet om hur skattemyndigheter arbetar för att bidra till lösningar på svåra skattetvister och redovisningsfrågor. Vi kan hjälpa våra kunder att förebygga tvister genom rådgivning inom korrekt skatteredovisning och relevant dokumentation.
 

Du kan bland annat få hjälp med följande:
  • Utformning av öppna yrkanden i inkomstdeklarationen
  • Ansökan om anstånd med betalning av skatt
  • Prevision - förberedande granskning inför en eventuell revision
  • Rådgivning i samband med förfrågan från Skatteverket eller en skatterevision
  • Begäran om omprövning av Skatteverkets beslut
  • Överklagande av Skatteverkets beslut och domstolars domar
  • Ansökan om förhandsbesked
  • Hantering av konsekvenser av Skatteverkets beslut och domstolars domar


Kontakta oss

Ring våra specialister för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig med vägledning genom skatteprocessen.

Kontakta oss

Kim Jokinen

Skatterådgivare

Tel 0709-29 44 30

Följ oss i sociala medier

Kontakta skatt

Fyll i formuläret för att kontakta skatterådgivning direkt.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide