Skatterapportering och deklarationsarbete för stora företag

Kostnadsbesparingar när deklarationsarbetet läggs ut externt

Att låta någon annan än skattefunktionen på företaget hantera skatterapportering och deklarationsarbete frigör tid för dina medarbetare. Istället kan de bidra till företagets utveckling genom strategiskt skattearbete och löpande stöd till verksamheten.

Låter du en expert på området göra jobbet kan du också känna dig trygg och säker på att rapporteringen och deklarationsarbetet blir rätt. Du kan få stöd att genomföra eller säkerställa olika delar av arbetet eller överlåta allt arbete till oss.
 

Du och din skattefunktion på företaget kan bland annat få hjälp i följande frågor:
  • Skatterapportering
  • Upprättande av deklarationer för inkomstskatter och moms
  • Skatteberäkningar
  • Se till att skattefunktionen är uppdaterad vad gäller förändringar av skatte- och redovisningsregler.

Inom vårt globala nätverk av specialister finns bred erfarenhet av att arbeta med skatterapportering och annan finansiell rapportering samt upprättande och granskning av deklarationer. Vi kan stödja dig och företaget med rapportering och deklarationsverksamhet i alla länder där ni är verksamma.
 

Kontakta oss

Ring våra experter för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig med att hantera deklarationsarbete och skatterapportering.

Kontakta oss

Ann Strömbäck

Tel 0709-29 42 40

Följ oss i sociala medier

Kontakta våra skattespecialister

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med en skatterådgivare

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide