Skatterevision och skatteprocesser

Korrekt hantering hela vägen skapar trygghet

Våra erfarna rådgivare hjälper dig att minska risken för en skatteprocess. Med en så kallad prevision kan du i stället fokusera på verksamheten och känna dig trygg i att ni hanterar skattefrågorna på rätt sätt. Vi har stor erfarenhet av att hjälpa företag med skatterevisioner genom att förmedla en korrekt bild av din verksamhet till Skatteverket.

Vi hjälper dig att hantera stora och små frågor på ett effektivt och strukturerat sätt. Dra nytta av vår breda kunskap inom alla typer av skatteprocesser.

Kontakta oss

Kim Jokinen

Skatterådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 30

Följ oss i sociala medier

Kontakta våra skattespecialister

Fyll i formuläret för att komma i kontakt med en skatterådgivare

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide