Unlocking the power of data and analytics

December 2015

Utveckling av datahantering och analys för företagets skattefunktion

”Unlocking the power of data and analytics” är den tredje delen i PwC:s rapportserie – Tax Function of the Future. I denna del utforskas hur teknologiska framsteg leder till att datahantering och analys bör utvecklas för att på bästa sätt utveckla företags skattefunktion.

Den globala trenden är att skatt aldrig har varit högre på dagordningen hos beslutande organ, företag, aktieägare och andra intressenter. Allt mer komplicerade skatteregler samt utökade krav på regelefterlevnad och transparens kommer i framtiden leda till ökade risker och kostnader. Tiden för att aktivt förbereda och underlätta en anpassning till framtida skatteförändringar är därför nu.

Ta även del första och andra delen i rapportserien:

Kontakta oss

Kim Jokinen

Skatterådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 30

Tove Palm

Senior Associate Tax, PwC Sverige

Tel 0725-84 97 83

Följ oss i sociala medier