Forest, paper & Packaging

Hantera marknadens förutsättningar framgångsrikt

PwC:s samlade branschexpertis inom skogs- och pappersindustrin.

Tiderna förändras och skapar nya förutsättningar inom skogs- och pappersindustrin. Ta tillvara på affärsmöjligheterna med de snabba förändringarna i efterfrågan på ved, timmer, massa, papper och sågade trävaror. Vi har både verktygen och kunskapen för att hjälpa dig. Då ligger du alltid steget före i komplexa beslutssituationer som rör kostnads- och samarbetseffektiviseringar, strategiska beslut och investeringar.
Läs mer här...

Highlights

17th Annual Global CEO Survey: Key findings in the Forest, Paper & Packaging industry

2014-02-09

Rapporten sammanfattar de viktigaste resultaten från CEO Survey inom branschen Forest, Paper & Packaging.