Hantera marknadens förutsättningar framgångsrikt

PwC:s samlade branschexpertis inom skogs- och pappersindustrin.

Tiderna förändras och skapar nya förutsättningar inom skogs- och pappersindustrin. Ta tillvara på affärsmöjligheterna med de snabba förändringarna i efterfrågan på ved, timmer, massa, papper och sågade trävaror. Vi har både verktygen och kunskapen för att hjälpa dig. Då ligger du alltid steget före i komplexa beslutssituationer som rör kostnads- och samarbetseffektiviseringar, strategiska beslut och investeringar.

Läs mer här

Insikter