Forest, paper & Packaging

Hantera marknadens förutsättningar framgångsrikt

PwC:s samlade branschexpertis inom skogs- och pappersindustrin.

Tiderna förändras och skapar nya förutsättningar inom skogs- och pappersindustrin. Ta tillvara på affärsmöjligheterna med de snabba förändringarna i efterfrågan på ved, timmer, massa, papper och sågade trävaror. Vi har både verktygen och kunskapen för att hjälpa dig. Då ligger du alltid steget före i komplexa beslutssituationer som rör kostnads- och samarbetseffektiviseringar, strategiska beslut och investeringar.
Läs mer här...

Highlights

19th Annual Global CEO Survey - Forest, paper & Packaging

2016-02-29

Företagsledarna i den här branschen arbetar i en sektor som håller på att stabilisera sig, men där det fortfarande finns hot.

Forest, paper & Packaging

2005-12-15

Nya regelverk, ökad prispress och stora investeringar. PwC:s specialister hjälper dig att öka din konkurrenskraft. Läs mer...

Forest, paper & Packaging

2005-12-15

PwC:s specialister kan öka din konkurrenskraft med rätt hantering av nya regelverk, ökad prispress och stora investeringar inom skogs- och pappersindustrin.