"Jag vill alltid känna att jag gör nytta, både för mina kunder och samhället"


Samhällsintresset vägleder Samuel

Samuel, varför valde du att bli just revisor?

– Jag vill känna att jag gör nytta och jag visste att revisorer har en viktig funktion i samhället. Utöver det hade jag inte så stor koll när jag valde riktning, men jag hade hört att det är en bra start när man är nyutexaminerad. Sedan har jag stannat kvar, eftersom jag hela tiden fortsätter att utvecklas. 

Efter att ha jobbat i den privata sektorn valde du att gå över och arbeta i den offentliga, varför?

– Mitt intresse för den kommunala verksamheten är större, det finns ett allmännyttigt intresse där som jag lockas av, eftersom det är viktigt för mig att bidra till samhällets utveckling. Det är inte bara ett vinstintresse som styr. För mig handlar det om att jag blir tillfredsställd när jag kan hjälpa till och ge ett mervärde.
 

Hur tror du att allmänheten ser på ditt yrke?

– Det har skrivits en del om revision i pressen under de senaste åren, och det tror jag har påverkat allmänhetens syn på oss. Vi måste bli mer kommunikativa och visa vad vi faktiskt gör, och vad en revisors uppgift är. Revisornas jobb kan inte vara att gå in i varje detalj och kontrollera allt hos varje kund, vilket många verkar tro att vi gör. Samtidigt måste man våga ifrågasätta sig själv oftare och ställa frågan: Hur skulle en oberoende person uppfatta det jag gör nu? Där tror jag att vi revisorer kan bli bättre. 

Namn: Samuel Meytap

Yrke: Auktoriserad revisor.

Utbildning: Ekonomprogrammet på Uppsala universitet.

Roligast med mitt jobb: Jag hade tidigare en tro att man blir fullärd när man börjar jobba, men så är det verkligen inte. Möjligheten att träffa så många kunder och känna att jag gör nytta för samhället är viktigast för mig i jobbet.

Samuel Meytap – tidslinje

Kontakta oss

Sara Järdler

Head of Employer Branding, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 95

Följ PwC Karriär