"När man ser hela världen som sin arbetsplats är det ingen stor grej att flytta"

För Ulrika är Mexiko ett andra hemland

Ulrika, du har jobbat mycket i Latinamerika, hur kommer det sig?

– Från ungefär tre års ålder jag jag flyttat fram och tillbaka mellan Sverige och Latinamerika, min pappa var ansvarig för Volvo bussar i Latinamerika. När man ser hela världen som sin arbetsplats är det ingen stor grej att flytta. Under gymnasiet fick jag ett dansstipendium och åkte till Kuba under ett år. Och min D-uppsats på Handelshögskolan handlade om den informella sektorn, alltså de som står på gatan och säljer, i Peru. Vi var där en hel sommar och gjorde intervjuer. Mitt mål var sedan att bli handelsattaché men så blev det aldrig.

Varför släppte du drömmen om att bli handelsattaché?

– När jag tagit examen från Handelshögskolan flyttade jag till Mexiko för Exportrådet, men jag märkte att politik nog inte är min grej. Man måste spela ett visst spel och jag klarar inte av det. För mig måste jobbet vara roligt, annars får det vara. Under min karriär har jag jobbat i flera olika länder och för olika företag, senast i Mexiko igen för att utveckla PwC:s affärer där. 

 

Hur ser du på din tid utomlands i dag, vad har du lärt dig?

– Jag skulle aldrig vilja ha mina år utomlands ogjorda, jag har fått ett helt annat perspektiv på saker och ting. Det är lättare att prioritera i dag, jag ser värdet av saker mycket lättare. Men det är tufft att jobba i vissa länder, det är en helhetsskillnad. I Sverige är allt mycket lugnare och mer strukturerat. De flesta vill ha mer ansvar och utvecklas. Att jobba på PwC har gett mig möjligheten att jobba mycket utomlands, men också att fortsätta ha många internationella relationer även i dag när jag har min bas i Sverige. 

Namn: Ulrika E Andersson

Yrke: Managementkonsult.

Utbildning: Handelshögskolan i Göteborg.

Roligast med mitt jobb: PwC är ett stort globalt nätverk och för någon som mig, som är van att jobba internationellt, är det otroligt roligt att jobba över landsgränserna.

Ulrika E Andersson – tidslinje

Kontakta oss

Sara Järdler

Head of Employer Branding, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 95

Följ PwC Karriär