Jobb som revisor

Alexander Ståhl, PwC

"Att få möta många företag i olika branscher och tillsammans med engagerade medarbetare arbeta i team för att lösa varierande arbetsuppgifter, passar mig perfekt. Att samtidigt få möjlighet att tidigt utveckla mina ledaregenskaper, gör att jag trivs väldigt bra på PwC."

Alexander Ståhl, PwC

Jobb som revisor inom Assurance - ett samhällsuppdrag

Våra kunder vill ha en partner som lyssnar, är nyfiken och förstår deras utmaningar – både som individer och företag. Jobbet som revisor på Assurance inom PwC innebär att du vidimerar sanningar, granskar fakta och underbygger beslut. Fokus ligger på trovärdighet, oberoende och pålitlighet.

PwC är marknadsledande inom revision i Sverige. Det gäller företag i alla segment och för de flesta branscher. Grunden i verksamheten är att skapa trygghet i näringslivet genom att säkerställa tillförlitligheten i finansiell information. Vi identifierar också områden där det finns risker och utvecklingsmöjligheter.

Att bidra till ett väl fungerande och hållbart näringsliv och samhälle

Revision är ett brett samhällsuppdrag med många intressenter och omfattande myndighetskrav. PwC bidrar till att lösa viktiga problem när revisorer rapporterar avvikelser och förbättringsområden så att personer i ansvarsställning kan känna trygghet eller vidta åtgärder. Den digitala utvecklingen och ökade krav på transparens bidrar till att framtidens revision kommer att kräva mer mångfacetterad kompetens. 

Digitalisering och samverkan

Vi utvecklar nya arbetssätt för att med ny teknik öka automatiseringsgraden och standardisera vissa arbetsmoment. Du som vill jobba med revision kommer därför att jobba i team där vissa moment kan utföras digitalt och på distans och en del kan automatiseras med robotteknik. Detta sker i hög utsträckning vid vårt Delivery Center i Lund, som utgör en viktig del i vår digitala transformation. Utvecklingen gör också att du som medarbetare kan lägga mer tid på kvalificerade uppgifter och rådgivning vilket ökar värdet för kunden och ger medarbetare ett mer utvecklande arbetsliv. Vårt fokus är att erbjuda en modern, digital revision som till stor del utförs genom artificiell intelligens (AI) och analysverktyg.

Jobb som revisor passar dig som:

 • tycker om att ha kontakt med många kunder

 • vill bidra till utveckling av verksamheter

 • vill ha schyssta spelregler i samhället

 • är noggrann och teamorienterad

Typer av företag som PwC jobbar med:

 • Multinationella - Large Cap
 • Publika företag
 • Finansiella bolag under Finansinspektionens tillsyn
 • Private Equity - riskkapital, Venture Capital och portföljbolag
 • Statlig sektor - departement, mydigheter, affärsverk, bolag
 • Kommunal sektor - kommuner, landsting, stiftelser, kommunala bolag
 • Middle market
 • Entreprenörsledda företag
 • Kooperationer
 • Ideell sektor - bostadsrättföreningar, stiftelser, trossamfund, fackförbund, hjälporganisationer
 • Mindre företag
 • Småföretag
loading-player

Playback of this video is not currently available

Ett jobb som revisor - vad innebär det?

Bo Åsell och Lisa Jonsson berättar.

Mixen av skickliga medarbetare, samverkan med övriga PwC, smarta tekniklösningar och innovativa lösningar ger oss en unik position på marknaden.

Sofia Götmar-Blomstedt, Head of Assurance

Den digitala transformationen påverkar revisionsbranschen i grunden

Olika tekniska förutsättningar, igår, idag och imorgon, men i grunden handlar jobbet som revisor om samma sak. Att vidimera sanningar, granska fakta och underbygga beslut för att stärka kundernas verksamhet.

 

revisor igår, idag, imorgon
Jobb som revisor igår:

Leta data för att kunna göra revisionen. Pricka årsredovisningar med bläckpenna ute hos kund. Fakturor, kontrakt, kvitton. Tunga pärmar, mycket pärmar. Sammanställa manuellt.

 

Jobb som revisor i dag:

Granska årsredovisningar digitalt via vår digitala plattform Aura. Visualisera transaktioner i Halo för att se mönster och kommunicera digitalt med våra kunder via Connect. Kundbesök och möten med kundens ledning för att skapa full förståelse för verksamheten och dess utmaningar.

 

Jobb som revisor i morgon:

Låta roboten gå igenom alla företagets transaktioner och göra stickprov under natten. Ta ut och analysera rapporten, leta efter mönster och avvikelser. Hjälpa kunden med att förutsäga hur verksamheten utvecklas nästa år. Hålla möte med kunden i Virtual Reality eller över videolänk.

 

 

En digitaliserad revision

Vi ligger i framkant och har förnyat revisionsarbetet med ett antal unika digitala lösningar, bland andra Aura, Halo och Connect. Aura är en revisionsplattform som ger kvalitet och enhetlighet i revisionen. Halo är ett modernt verktyg för att visualisera data i realtid tillsammans med kunden, vilket bidrar till djupare insikter och bättre beslutsunderlag. Connect är ett kommunikationsverktyg som ger snabba, säkra informationsutbyten mellan oss och kunderna. Vi investerar hela tiden i nya lösningar som förenklar revisionsprocessen.

ACE - SAP Automated Controls Evaluator

Med hjälp av detta verktyg laddar vi ned i storleksordningen 600 tabeller från SAP:s databas och reviderar med automatik bl.a. användare, roller och behörigheter, nyckelkonfiguration och kritiska säkerhetsparametrar.

Aura - vår globala revisionsplattform 

Den används av 87 000 revisorer världen över vid varje PwC-revision. Med oss kan våra klienter känna sig helt trygga då vi med Aura säkerställer att saker och ting görs på rätt sätt – konsekvent och effektivt. 

Connect 

Vårt kommunikationsverktyg för att samverka med stöd av arbetsflöden. Det ger ett snabbare, effektivare och säkrare informationsutbyte i alla delar av revisionen. 

 

 
 
Halo

Den senaste tekniken som visualiserar realtidsdata och ger oss djupare insikter så att vi tillsammans med klienten kan fokusera på rätt saker. Halo är ett analysverktyg som förbättrar vårt sätt att revidera och öppnar upp en värld av ny kunskap. 

ACL

Audit Command Language är en beprövad tredjepartsprodukt som vi på PwC har omfattande erfarenhet av från tusentals revisioner. När vi genomför våra revisioner med verktyget används den kraftfulla modulen för transaktionsanalyser i kombination med våra egna analysalgoritmer. 

Kontakta oss

Simon Fjellner

Simon Fjellner

Employer Brand Manager, PwC Sverige

Tel 0730-74 18 74

Följ PwC Karriär