Svenska styrelsers ersättningar och arbetssätt

2020-06-16

personer i styrelsemöte på kontor

Svenska styrelsers ersättningar och arbetssätt – jämställdhetsmålet i sikte

Vilka är det som sitter i styrelserna i bolagen listade på Small, Mid och Large Cap och hur mycket får de i arvode? Årets undersökning av ersättningsnivåer och sammansättning i styrelser visar att andelen kvinnor fortfarande ligger under regeringens jämställdhetsmål och att det skett en svag ökning av arvoden.

De stora och medelstora bolagen kan nå jämställdhetsmål under 2020

Andelen kvinnor i styrelserna ligger fortfarande under regeringens jämställdhetsmål på 40 procent. De stora bolagen ligger bäst till med 39 procent kvinnor i styrelserummen, men ingen ökning har skett från förra året. De medelstora bolagen har däremot haft en stark ökning av andelen kvinnliga ledamöter sedan vår första undersökning 2012, från 24 procent till 35 procent 2018. Det är en ökning med 11 procentenheter eller cirka 46 procent. Håller trenden i sig kommer andelen kvinnliga ledamöter i bolagsstyrelser på Mid Cap passera 40 procent 2020. Vi noterar dock att trenden ser ut att ha avstannat något under året. Det återstår att se huruvida det är en ihållande avmattning eller om listornas styrelser blir mer jämställda under nästkommande år.

Den typiske ledamoten: 60-talist med enbart ett styrelseuppdrag

Den genomsnittliga ledamoten är en man mellan 57 och 58 år som sitter enbart i en styrelse. Spridningen mellan den äldsta och den yngsta ledamoten är i genomsnitt mellan 22 och 23 år. Bara drygt 12 procent av ledamöterna har fler än ett styrelseuppdrag. Av dem finns flera personer som har fyra, fem eller sex uppdrag och dessa uppdrag är för bolag i olika branscher och på olika listor. Beroende på vilken lista vi studerar har mellan 13 och 20 procent av ledamöterna suttit i samma bolagsstyrelse i mer än tio år.

Vi noterar att bolagsstyrelser generellt har haft fler styrelsemöten under 2018 än tidigare i år. Tidigare år var det vanligare att ha fem till nio styrelsemöten om året medan det 2017 och 2018 var vanligare att ha tio till 14 styrelsemöten.

Svag ökning av arvoden

Generellt har inte totala styrelsearvoden ökat nämnvärt på någon av listorna mellan 2017 och 2018. Det vi dock kan se är att revisorns arvode ökar i större takt än arvoden för ordförande, ledamöter och totalt för styrelsen.

Om rapporten

Varje år undersöker PwC ersättningsnivåer och sammansättning i styrelserna genom att titta på årsredovisningar och kallelser till bolagsstämma. I årets underlag ingår 310 svenska bolag listade på Stockholmsbörsens Small, Mid och Large Cap per den 2 januari 2018. Vi hoppas att rapporten kommer vara till nytta för er i samband med diskussioner kring arvoden för ledamöter i svenska bolagsstyrelser.

Kontakta oss

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman

Partner och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Anders Bryngelsson

Anders Bryngelsson

Partner Assurance, PwC Sverige

Tel 0709-292401

Lena Hasselborn

Lena Hasselborn

Auktoriserad revisor och rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 09

Följ oss i sociala medier