Business review of China's 19th Party Congress

2018-01-12

Business Review

I oktober 2017 hölls den 19:e kinesiska partikongressen i Beijing för att diskutera landets fortsatta utveckling i form av bland annat politiska och ekonomiska mål.
 

PwC Kina har tagit fram en rapport som lyfter fram huvudpunkterna från partikongressen och i generella drag sammanfattar det affärsmässiga perspektivet på partikongressens innehåll.

- Vad innebär den 19:e partikongressens agenda för företagen? 

- Vilka ljuspunkter och fortsatta utmaningar finns?

Rapporten innehåller information om:

  • Kinas ekonomi
  • Finansiella risker
  • Kinas penningpolitik
  • Den så kallade "SOE-reformen" (där SOE står för ”state-owned enterprises).
  • Privat företagande
  • Utländska investeringar i Kina och kinesiska investeringar utomlands

Kontakta oss

Julia Shao

, PwC Sverige

Tel 0729-80 91 38

Följ oss i sociala medier