Finnish Desk – på väg till Sverige?

Finnish Desk – på väg till Sverige?

Finland och Sverige har en lång gemensam historia och den gränsöverskridande handeln och antalet fusioner mellan länderna har ökat under de senaste åren. Det nordiska samarbetet skapar många nya möjligheter och utmaningar. När finska företag ska expandera utomlands är Sverige av tradition det första valet. Sverige ligger nära, har samma värdegrund för affärer samt en liknande företags- och skattelagstiftning. Det finns självklart även olikheter mellan våra grannländer. Men lugn, vårt erfarna Finnish Desk-team hjälper er att erövra Sverige!

Det vanligaste olikheterna och möjligheterna berör:

  • Etablering av ett dotterbolag eller filial
  • Val av företagsform, ledningsform och organisering
  • Momsregistrering och skattesystem
  • Hantering av nyanställningar i Sverige
  • De anställdas löner och uppbördsdeklarationer
  • Frågor kring redovisningsregler och revision
  • Rapportering mellan koncernbolag
  • Konsultering rörande ekonomistyrning, kalkyler etc

Finnish Desk stödjer och underlättar affärsutbytet på båda sidor av Bottenviken. Vårt team, bestående av tvåspråkiga specialister från PricewaterhouseCoopers, har i över 25 år verkat inom den finsk-svenskamarknaden. Tack vare vår unika kompetens, har många finskägda företag i Sverige och Finland vänt sig till oss.

Vi utgår från ert specifika behov. Kontakta Finnish Desk – vi levererar ett mervärde!

Kontakta oss

Hannu Harju

Auktoriserad revisor

Tel +46 734 23 50 56

Kontakta oss

Ann Strömbäck

, PwC Sverige

Tel 0709-29 42 40

Följ oss i sociala medier