Finnish Desk – vill du ha hjälp med dina affärer över Bottenviken?

Finnish Desk – vill du ha hjälp med dina affärer över Bottenviken?

Finland och Sverige har en lång gemensam historia och den gränsöverskridande handeln och antalet fusioner mellan länderna har ökat under de senaste åren. När finska företag ska expandera utomlands är Sverige av tradition det första valet. Sverige ligger nära och har samma värdegrund för affärer samt en närbesläktad företags- och skattelagstiftning. Samarbetet över Bottenviken skapar många nya möjligheter – men också utmaningar eftersom det självklart även finns olikheter mellan våra länder.

Syftet med vår verksamhet är att stötta företagarna att nå sina mål och visioner. För att lyckas med detta måste vi ha förståelse för kundens kultur och affärer. PricewaterhouseCoopers har etablerat Finnish Desk i syfte att stödja och underlätta affärsutbytet över Bottenviken.

Varför välja Finnish Desk?

 • Vi är en erfaren samarbetspartner, vårt team består av tvåspråkiga specialister som kan både svensk och finsk företagskultur. Vi har hjälpt finskägda företag i Sverige och Finland i över 25 år.
 • Teamet representerar hela vårt tjänsteutbud och vi kan leverera skräddarsydda tjänster under företagets hela livscykel. Allt från en etablering till en försäljning av er verksamhet.

Ett urval av våra tjänster:

 • Revision
 • Redovisning och bokslut
 • Löner och fakturahantering
 • Affärsutveckling
 • Verksamhetsstyrning
 • Skatt- och momsfrågor
 • Köp och försäljning av företag
 • Företagsvärdering
 • Kapitalanskaffning
 • Stöd- och bidragsfinansiering

Vi utgår från ert specifika behov. Kontakta Finnish Desk – vi levererar ett mervärde!

Kontakta oss

Hannu Harju

Auktoriserad revisor

Tel +46 734 23 50 56

Ann Strömbäck

Tel 0709-29 42 40

Följ oss i sociala medier