Consulting

Vi hjälper våra kunder att arbeta smartare och växa snabbare. Vårt mål är att stötta våra kunder i att utforma och genomföra varaktiga förändringar som bidrar till ökad lönsamhet för din organisation.

Kontakta oss

Emanuel Ramstedt
Ansvarig partner Advisory
Tel 0733-27 20 50
Email

Fredrik Gran
Partner Consulting
Tel 0709-29 30 78
Email

Följ oss