Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

Ta tillvara på talangerna och öka konkurrenskraften

Säkerställ företagets långsiktiga kompetens

Aligning People & Strategy

Världen krymper. Dagens spelplan är global och allt mer kunskapsdriven. Detta medför ökad konkurrens både gällande levererade produkter och tjänster men också om medarbetarna som ska driva utveckling, produktion och förvaltning av våra verksamheter.

För att nå långvarig framgång blir det allt mer centralt att säkerställa att kompetensen i organisationen ligger i linje med företagets långsiktiga strategier. Det handlar i stort om att säkerställa rätt inflöde av kompetens, att behålla och utveckla befintlig kompetens, samt att säkra kompetensöverföring när personer lämnar organisationen. Detta arbete är oftast inte helt enkelt.

Om du känner igen dig i dessa utmaningar kan vi hjälpa dig att:

  • Tydliggöra och identifiera behovet av kompetens
  • Utifrån er affärsstrategi och långsiktiga mål identifiera behovet av utveckling av befintlig personal
  • Ta fram en strategisk plan för att säkerställa att kritisk kompetens finns på plats och att kritiska positioner är tillsatta
  • Ta tillvara befintlig kompetens på ett bra sätt
  • Etablera processer, rutiner och en ansvarsfördelning för att strukturerat och långsiktigt arbeta med kompetensutveckling i den egna organisationen
  • Motivera befintliga medarbetare som känner sig utarbetade och demoraliserade

Tre fokusområden för att etablera ett långsiktigt arbete

Vi arbetar brett med att stödja företag i det kompetensrelaterade arbetet. Här beskriver vi tre områden:

Sätta inriktning – Vi kan stödja er i arbetet med att utifrån befintlig strategi kartlägga framtida kompetensbehov, identifiera och prioritera gap och överlapp, samt planera aktiviteter för att adressera risker och möjligheter. Vi kallar detta för ”Strategic Workforce Planning.”

Likrikta processer och aktiviteter – Vi stödjer er i översynen och optimeringen av arbetet relaterat till att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Exempelvis fokuserar vi på processer som successionsplanering, kompetensplanering, mobilitet samt employer branding. Vi stödjer även företag med i att finna rätt systemstöd till relevanta processer för att nå maximal effekt.

Använd rätt nyckeltal inom HR – Vi hjälper er att fastställa nyckeltal för uppföljning som går i linje med verksamhetens strategi och behov. Du får också hjälp med mätning och uppföljning mot relevanta nyckeltal, till exempel kompetensplanering och talent management, för att säkerställa uppnått resultat. I arbetet har vi tillgång till Saratoga, världens största databas för HR-relaterade nyckeltal.

Kontakta oss

Vi hjälper er att utveckla verksamheten utifrån era förutsättningar och behov. Våra specialister kan hjälpa både mindre och medelstora företag och större organisationer och internationella företag. Vi finns i hela landet, och har globala specialister inom PwC:s nätverk i 160 länder. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.


Kontakta oss

Peter Malmgren

Peter Malmgren

Consulting Leader, PwC Sverige

Tel 0723-53 00 20

Följ oss i sociala medier