Business Model Transformation - Case

Kundcase: Business Model Transformation

Inköpseffektivisering som sänker kostnaderna
Ett Business Model Transformation initiativ som drivs med målsättning att snabbt sänka kostnaderna för en internationell koncern.

Projektet gick ut på att först att identifiera de kategorier av inköp där besparingspotentialen (givet en ny verksamhetsmodell och en gedigen leverantörskonsolidering) bedömdes som störst och sedan planera det kommande inköpsarbete.

Projektet tog även fram en ny verksamhetsmodell för hur inköp skulle fungera inom koncernen samt hur stor inköpsorganisationen skulle vara givet ovanstående planering. 

Strukturell förenkling för att minska administrativa kostnader
Ett Business Model Transformation initiativ som drivs med målsättning att förenkla den legala strukturen inom koncernen genom att kraftigt minska antalet legala enheter samt även centralisera / standardisera administrativa stödfunktioner (exempelvis ekonomi och HR) och därigenom minska de administrativa kostnaderna.

Optimering av varuflödet
Ett Business Model Transformation initiativ som drivs med målsättning att transformera delar av varuförsörjningskedjan (Supply Chain) för att förbättra lönsamheten för hela koncernen genom att öka integrationen mellan försäljningsprognosticering, produktionsplanering och inköp från externa leverantörer, centralisera beslutsfattande avseende internprissättning, effektivisera hanteringen av såväl finansiella transaktioner (kund- och leverantörsreskontra) som kommersiella transaktioner (order-till-betalning).

Kontakta oss

Peter Malmgren

Peter Malmgren

Consulting Leader, PwC Sverige

Tel 0723-53 00 20

Följ oss i sociala medier